Cevea: Obama udviser den ansvarlighed, vores politikere mangler!

Præsident Obama erklærede i nattens tale til nationen, at mindstelønnen for offentligt ansatte stiger til 10 dollars i timen. Men faktisk kommer lønstigningen også til at omfatte alle privatansatte, som arbejder på kontrakt for staten. Dermed bør Obamas forslag også inspirere danske politikere til indføre lovkrav om sociale klausuler, mener Tænketanken Cevea.
Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen, siger:
"Obamas vigtigste pointe i talen var kampen mod den stigende ulighed og det særlige fokus på fremtidens arbejdsmarked. Selvom det går bedre for verdensøkonomien, og de velstillede igen tjener masser af penge, så kæmper middelklassen i USA og resten af verden med få del i de stigende profitter. Med talen indtager Obama en modig position, som både har til hensigt at forebygge fremtidige kriser og styrke den sociale sammenhængskraft, så almindelige mennesker får en løn, som de kan leve af."
"Obama siger noget af det, som vi har tørstet efter at høre fra europæiske og danske politikere. Og samtidig tager han ansvar og udviser handlekraft. De foreslåede amerikanske lønstigninger, vil nemlig også omfatte alle privatansatte i virksomheder, der arbejder på kontrakt for staten, eksempelvis rengøringsassistenter på skoler eller i hæren. Dermed signalerer Obama, at han ikke vil vente på, at virksomhederne af sig selv lever op til deres sociale ansvar, eller at efterspørgslen opstår ud af det blå. I stedet gør han det til et politisk spørgsmål om, hvordan en stat kan handle i en krisesituation, og hvorledes lønniveauet skal indrettes, så det ikke fortsat presser folk ud i fattigdom."
Også relevant i en dansk kontekst
Selvom ulighedsdiskussionen i USA langt fra kan overføres til danske forhold, mener Jens Jonatan Steen alligevel, at Obamas tale også bør tjene som inspiration for danske politikere.
"Obama udviser socialt ansvar, politisk mod og frem for alt sætter han fokus på de borgere, som ikke fik del i succesårene op til krisen, men som efterfølgende har betalt regningen. Det er en vigtig politisk tale, hvor han gør op med de destruktive biprodukter af markedsgørelsen og samtidig stiller krav til brugen af de fælles ressourcer."
"Det er paradoksalt, at resten af verden i højere og højere grad fokuserer på problemet med den stigende ulighed, mens politikerne herhjemme desværre har en tendens til at overse eller ignorere fænomenet. Derfor bør det igen blive god latin for enhver centrum-venstre politiker at stille krav på fællesskabets vegne; både når det handler om sociale klausuler, frasalg af DONG eller andre emner, hvor fællesskabets interesser er i spil. Obama bekræfter, at USA gradvist bliver mere progressivt, mens Europa desværre sakker bagud."
Fakta
  • Lønnen for offentligt ansatte bliver hævet til 10 dollars i timen (knap 55 danske kroner).
  • Lønstigningen kommer desuden til at omfatte alle privatansatte i virksomheder, der arbejder på kontrakt for staten.
  • I dag lever over 46 millioner amerikanere eller cirka 15 procent af befolkningen under den officielle fattigdomsgrænse.
  • Amerikanere betegnes som fattige, hvis de tjener under 11.490 dollars om året (knap 63.000 kroner) eller 23.550 dollars om året (knap 130.000 kroner), hvis man lever i en familie på fire.
For yderligere kommentarer kontakt analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.