DONG-salg til Goldman Sachs kan koste staten dyrt

Jyllands Posten bringer i dag en artikel på baggrund af beregninger foretaget af Tænketanken Cevea, som viser, at handlen med Goldman Sachs kan vise sig særdeles lukrativ for investeringsbanken, men dyr for staten.
Selv hvis DONG børsnoteres til en værdi, der er 50 procent højere end nu, vil det koste den danske stat op til 6,9 mia. kr. i faste udgifter og mistede gevinster sammenlignet med hvis staten havde beholdt sin ejerandel og selv investeret i selskabet.
Beregningerne viser endvidere, at det kun er hvis DONGs værdi falder med 57 procent eller mere, at staten tjener penge på at dele risikoen med Goldman Sachs.
Direktør i Cevea, Kristian Weise, siger:
”Risikodelingen med Goldman Sachs er ikke særlig attraktiv. Vores beregninger viser således, at gevinsten ved aftalen er meget begrænset. Det er faktisk kun, hvis det går helt galt for DONG, at der ikke er nogen tvivl om, at det har været godt at have Goldman Sachs med om bord.”
”Goldman Sach’s ejerskab skal alene gøre DONG 5,6 mia. kr. mere værd for at staten ikke taber penge på at have dem som partner, sammenlignet med, hvis staten selv havde indskudt ekstra 8 mia. kr. i kapital.”
Resultatet af aftalen afhænger af, om værdien af DONG stiger eller falder. Men i begge scenarier vil der, på grund af Goldman Sachs risikominimering, i de mest sandsynlige tilfælde være tale om, at staten sætter penge til sammenlignet med alternativet.
”I et tabsscenarie er det kun hvis værdien af DONG er halveret ved en børsnotering, at det har været en god forretning for staten at dele risikoen med Goldman Sachs. Goldman Sachs skal grundlæggende bidrage med en meget høj ekstra værdiskabelse, hvis deres medejerskab skal give staten flere penge end hvis den selv havde beholdt ejerandelen.”
”Goldman Sachs tager en risiko for ca. 3,2 mia. kr. Men hvis DONG eksempelvis er 50 pct. mere værd ved en børsnotering, vil staten være gået glip af op mod 6,9 mia. kr. i værdistigning og ekstra udgifter for at få del i den risikodeling. Det er ikke tal, der signalerer en god aftale.”
”Der er naturligvis noget usikkerhed ved beregninger, som dem vi har foretaget, fordi de bygger på vurderinger af diverse omkostninger og ser på forskellige fremtidsscenarier. Men resultaterne indikerer, at Goldman Sachs tager sig utrolig godt betalt for den risiko, de er med til at dele”, slutter Kristian Weise.
  • Ceveas beregninger på omkostningerne ved salget af DONG Energy til Goldman Sachs kan læses her
For yderligere kommentarer kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.