Ny analyse: Danmark i top-5 over ulige indkomstudviklinger i EU

De mest velstillede danskere har i perioden 2008 - 2012 opnået en årlig indkomststigning på 13.754 kroner, mens de fattigste til sammenligning har haft en tilbagegang i lønindkomsten på -1.077 kroner, når man korrigerer for stigningen i forbrugerpriser. Det viser en ny analyse, som Politiken omtaler i dag. Danmark har dermed én af de mest ulige indkomstudviklinger i hele EU, kun overgået af Spanien og lande i Østeuropa.
Ceveas direktør Kristian Weise siger:
"Analysen viser desværre en generel tendens i samfundet: Uligheden stiger markant i disse år og de rigeste trækker i stigende grad fra de fattigste. Det er meget tydeligt, at prisen for den økonomiske krise sendes videre til de danskere, der i forvejen har mindst. En tendens vi også kan se, når eksempelvis Claus Hjort og andre på højrefløjen ønsker lønnen for lavtlønnede endnu længere ned af hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne."
Analysen kommer efter en uge, hvor både World Economic Forum, IMF-chef Christine Lagarde og Præsident Obama har understreget, at den stigende økonomiske ulighed er blandt de største globale trusler for væksten og den politiske stabilitet. Det bør vække til eftertanke hos danske politikere, mener Kristian Weise.
"Det er paradoksalt, at den stigende ulighed står øverst på dagsordenen hos de førende økonomer og eksperter i udlandet, mens vi herhjemme stadig ikke ønsker at tage debatten. Vores tal viser, at det kun er i Spanien og nogle få østeuropæiske lande, at der har været en lige så skæv udvikling i indkomsterne. Jeg tror ikke, det er gået op for mange politikere og blandt den brede befolkning, hvor skæv udviklingen har været i Danmark de sidste ti år. Derfor er vi også nødt til at spørge os selv, om det virkelig er den udvikling, vi ønsker," siger Kristian Weise.
Uligheden startede længe før krisen
Selvom krisen i 2008 var med til at øge uligheden i indkomster, viser Ceveas analyse samtidig, at udviklingen allerede var i gang i årene op til krisen.
"Vores tal viser, at uligheden er steget både under gode og dårlige tider. Den ulige indkomstudvikling har stået på siden 2003 og således ikke kun er et krisefænomen. Dermed er det mest overraskende i vores tal, at de fattigste danskere sakker bagud under både opture og nedture,” slutter Kristian Weise.
Læs hele analysen her.
Fakta
  • I perioden 2008-2012 har en person som er fattigere end 80 procent af befolkningen oplevet en årlig reallønsnedgang på -1.077 kr. Personer, som er rigere end 80 procent af befolkningen, har haft en årlig reallønsfremgang på 13.754 kr.
  • Personer, der i analysen karakteriseres som middelfattig, har haft en reallønsfremgang på 391 kr. og personer, som karakteriseres som middelrig, har haft en fremgang på 5.521. kr.
  • Sammenlignet med indkomstudviklingen i EU’s medlemsstater (inkl. Norge), ligger Danmark placeret i top 5 i ulighed, når den fattigste gruppe sammenlignes med den rige gruppe. Blandt de veletablerede medlemslande i EU, er Danmarks udvikling den mest ulige.
For yderligere kommentarer kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.