Produktivitetskommissionens konkurrence-mani vil udhule vores velfærd

Produktivitetskommissionens seneste rapport anbefaler mere konkurrence mellem offentlige og private udbydere. Men den blinde satsning på konkurrenceudsættelse er skadelig, mener direktør i Cevea Kristian Weise. Vi skal ikke mere end at krydse Øresundsbroen for at se de negative konsekvenser af udlicitering af offentlige velfærdsopgaver.

Udlicitering og konkurrenceudsættelse af de offentlige velfærdsopgaver er ikke nytænkning. Den borgerlige regering havde som mål at 31,5 pct. af alle offentlige opgaver skulle være udliciteret i 2015.

”Det desperate forsøg på at gøre Danmark mere produktiv ved at udlicitere opgaver, så vi spille fallit under VK-regeringen, ligesom den har gjort det i Sverige. Hvis udlicitering bliver et mål i sig selv, så risikerer vi en konkurrencemani, hvor kvantitet overskygger kvalitet. Vi skal have en velfærd, som vi måler både på pris, serviceniveau og kvalitet for modtagerne. Den blinde satsning på konkurrenceudsættelse er skadelig”, siger Ceveas direktør Kristian Weise.

”Vi er nødt til at fjerne skyklapperne. Bare de sidste par år, har vi set, hvor galt det er gået med udlicitering. Tag bare Lars Løkke, der for alt i verden ville skabe en privat sygehussektor. Og hvad skete der? De private sygehuse blev overbetalt. Alt sammen for skattekroner, der kunne have forbedret de danske offentlige hospitaler. Det er altså ikke større effektivitet i sundhedssektoren, som privathospitalerne har ført med sig – tvært imod!”, siger Kristian Weise.

Igennem de sidste 20 år har Sverige haft udlicitering af sociale ydelser på den politiske dagsorden, hvor der bl.a. er etableret offentlig-privat samarbejde om dele af det svenske uddannelsessystem. 47 pct. af de videregående skoler i Sverige er private. 84 % af disse skoler ejes af aktieselskaber. Fem skolekoncerner dominerer markedet og havde i 2009 en profit på mere en 400 millioner svenske kroner, iflg. Manifest Analyse.

”Blind konkurrenceudsættelse er ikke så rosenrødt, som Produktivitetskommissionen gerne vil gøre det til. Særligt når det drejer sig om velfærd og omsorg er det en glidebane. Vi skal bare på den anden side af sundet for at se, hvilke negative konsekvenser det kan have for niveauet og kvaliteten af vores velfærdsydelser”, siger Kristian Weise og fortsætter:

”Det svenske uddannelsessystem har tidligere udmærket sig med lav ulighed og gode resultater i PISA-undersøgelserne. Flere svenske undersøgelser viser, at markedstænkningen af den svenske skole har ført til øgede forskelle og dårligere resultater, hvor det rapporteres at næsten hver fjerde elev i 9. klasse går ud af skolen uden at have bestået afgangsprøven. Det er ikke et forbillede, vi skal kopiere i Danmark. ”, siger Kristian Weise.

For yderligere kommentarer kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.