Cevea: Stop udliciteringsmanien og giv plads til borgerne

Endeløs udlicitering løser næppe borgernes problemer, særligt ikke når der er tvivl om kvaliteten og når det styrker den kontrol- og mistillid til velfærdsmedarbejderne, som vi ifølge Statsministerens nytårstale skal have gjort op med, udtaler analysechef i Cevea Jens Jonathan Steen på baggrund af Finansministeriets seneste forslag om at sætte skub i udlicitering af borgernær velfærd.

”Forskning på feltet kan ikke bekræfte at udlicitering af de borgernære velfærdsområder har skabt påviselige resultater. Men alligevel fortsætter Finansministeren, som om konklusionen var givet på forhånd: han vil have mere af det,” siger Jens Jonatan Steen uddyber:

”Det fremstår som om man ikke kan lide konklusionerne fra den eksisterende forskning og i stedet - gennem bestillingsarbejde hos McKinsey - ønsker at legitimere et i forvejen fastsat mål. En langsigtet udvikling af den fælles velfærd bør ikke fastsætte udlicitering som et mål i sig selv.”

Relationen til borgerne skal i centrum
Vores europæiske nabolande har igennem 90’erne og nullerne fokuseret entydigt på udlicitering og privatisering som den eneste vej mod større effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor. Men fokus har ændret sig de seneste par år til at dreje sig mere om ”relationel velfærd”.

"Der er en verden til forskel på at fikse en hofte, og på at hjælpe folk med kroniske lidelser. Det gælder over hele linjen: velfærdsmedarbejderne skal løse langt mere komplekse problemer sammen med borgerne. Derfor handler borgernær velfærd stadig mere om relationen mellem borgeren og velfærdsmedarbejderne. Det kan du dårligt pakke om og sælge på et profitstyret marked, som ministeren ønsker”, siger Jens Jonatan Steen og fortsætter:

”Finansministeriets tilgang er den forkerte vej at gå. Vi har i stedet brug for at satse mindre på regneark og mere på mennesker. I resten af Europa snakker man i disse år om relationel velfærd, hvor velfærdsmedarbejdere, civilsamfund og almindelige borgere inddrages direkte. Det ignorerer finansministerens konkurrencestat i sit kapløb mod bunden"
Relationsvelfærd med den offentlige ansatte i centrum er også genstand for ny forskning, der peger på, at hvis den offentlige sektor skal styrkes og blive mere produktiv, så er det ikke et entydigt fokus på kroner og ører, der er vejen frem. Det er derimod højnelse af de offentlige ansattes indre motivation, fremme af offentlig innovation, mobilisering af virksomheder, borgere og frivillige mv. (http://www.forvaltningspolitik.dk/).

"Vi har brug for et paradigmeskifte på Slotsholmen, hvor også centraladministrationen skal begynde at se borger-, bruger- og medarbejderinddragelse som et plus frem for et minus. Ny forskning peger netop på, at kroner og ører incitamenter er utilstrækkeligt i forhold til sikre den motivation og sammenhængkraft, som kan få et velfærdssamfund til at hænge sammen", siger Jens Jonatan Steen.

For yderligere kommentarer kontakt analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 71.


Uddybende fakta
I 2011 fremlagde analyseinstitut AKF (i dag KORA) en længere rapport ("Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver"), som minutiøst gennemgik 80 danske og internationale undersøgelser omkring effekterne ved øget udlicitering. Rapporten konkluderer bl.a., at der er en udtalt mangel på danske og internationale studier, som på et metodisk solidt grundlag dokumenterer effekter ved udlicitering i forhold til såvel økonomi, kvalitet og medarbejderforhold.

“AKFs analyse viser tydeligt, at der særligt mangler viden om fordele og ulemper ved at udlicitere. Det er et resultat, som burde gøre indtryk på Finansministeren", siger Jens Jonatan Steen og fortsætter:

"Det grundlæggende problem er, når McKinsey bliver sat på opgaven, så glemmes kvaliteten, medarbejderne og borgere, når den endelige pris regnes ud. Og særligt når udbudsmaterialet ikke indeholder de stærkt tiltrængte effektanalyser af udlicitering, men alene skal være beregninger på og konkrete forslag til besparelser. Ja, så er svarene jo nærmest givet på forhånd. Derfor kunne det til forveksling ligne bestillingsarbejde," siger Jens Jonatan Steen