Cevea: Koch-udvalgets anbefalinger er et tegn på et vigtigt paradigmeskift

Reaktion fra Tænketanken Cevea på Carsten Koch-udvalgets anbefalinger:

Koch-udvalgets endelige anbefalinger til den nye beskæftigelsesreform kan udstikke kursen for en ny beskæftigelsespolitik, hvor pisken er gemt væk. ”Det er tegn på et vigtigt paradigmeskift i beskæftigelsesindsatsen. Nu er det det bare op til politikerne at sparke anbefalingerne igennem”, siger direktør i Cevea Kristian Weise.

23.675 sider. Så meget fylder de danske dagpenge- og beskæftigelsesregler i dag. Det er blevet billedet på et system, alle er enige om, kan indrettes mere smart og effektivt til gavn for den enkelte ledige.

”Koch-udvalgets anbefalinger, der fokuserer mere på et kompetenceløft blandt ledige og mindre på meningsløs aktivering og økonomiske incitamenter, er vejen frem mod færre ledige. Det er et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen, som jeg helt klart forventer regeringen vil følge til dørs”, siger Kristian Weise og fortsætter:

”Det nye fokus på individuelle forløb vil med stor sandsynlighed være noget den enkelte kan mærke direkte. Den ledige tages seriøst. For at reformen virkelig vil komme til at rykke ved ledighedsstatistikkerne er det nemlig helt centralt, at tilliden og den lediges behov sættes i centrum – og ikke systemet og økonomiske gevinster, som vi har set hidtil”, siger Kristian Weise.

Positivt med kompetenceløft til ufaglærte
Tal fra Eurostat viser, at Danmark i øjeblikket har en beskæftigelsesgrad blandt ufaglærte på cirka 60 procent, hvilket kun lige akkurat overgås af lande som Sverige, Norge, Holland og Schweiz. Til gengæld er gennemsnittet for alle EU's 27 lande kun lidt over 50 procent. Tilbage i 2007, da der var godt gang i økonomien og efterspørgsel efter de fleste på arbejdsmarkedet, var beskæftigelsesgraden blandt ufaglærte i Danmark på hele 68,6 procent.

”Selvom danske ufaglærtes beskæftigelsesgrad ligger i toppen i EU, er det meget positivt, at anbefalingerne har fokus på at løfte de ufaglærtes kompetenceniveau. Vi skal dog passe på, at uddannelsesløftet, der kræver nedsat dagpengesats, ikke ender med at tvinge de ufaglærte fra hus og hjem. Det kan få de ufaglærte til at fravælge et kompetenceløft, som på lang sigt vil være gavnlig for dem selv og samfundsøkonomien generelt”, siger Kristian Weise.

Manglende udnyttelse af a-kassernes ressourcer
Men der er også et hår i suppen i udvalgets anbefalinger om den lediges første kontakt med beskæftigelsessystemet, der skal ske gennem en profilafklaring i det kommunale jobcenter og ikke i A-kassen:

”Det er ikke en optimal udnyttelse af a-kassernes ressourcer og kompetencer, at a-kasserne ikke kan hjælpe de ledige, som ikke er i faregruppen for langtidsledighed. Vi har sektorspecifikke a-kasser. Og de har særlig viden og kompetencer om deres medlemmers arbejdsmarked og jobmuligheder”, afslutter Kristian Weise.

For yderligere kommentarer kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.