Ny analyse: Hver fjerde danske job skabes i lavtlønsbrancher

Siden 1991 er 24 pct. af alle nye jobs i Danmark oprettet i lavtlønsbrancher med et lønniveau på under 75 pct. af gennemsnitslønnen. De har i høj grad erstattet de tabte industrijobs, der ellers er relativt vellønnede.”Det skaber et ulige arbejdsmarked, hvor middelklassejobbene forsvinder”, siger analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen.

Ny analyse fra Cevea viser, at Danmark siden 1991 har tabt 146.000 industrijobs. Denne tendens har gjort sig gældende i alle europæiske lande. Især Tyskland er hårdt ramt med et tab på 3 mio. industriarbejdspladser. Tyskland har været exceptionelt dårlige til at erstatte de tabte industrijobs med vellønnede jobs i serviceindustrien. 50 pct. af alle nye tyske servicejobs er opstået i lavtlønsbrancher, hvilket har ført til, at hver tiende arbejdende tysker er fattig.

”Vores analyse viser tydeligt, at selvom det tyske arbejdsmarked ofte udråbes til et drømmescenarie, så er udviklingen i Tyskland i højere grad et skræmmebillede. De mange lavtlønsjobs skaber nemlig store sociale problemer for tyske arbejdstagere, med øget ulighed og ustabilitet som konsekvenser. Og det er bestemt ikke en udvikling vi skal efterstræbe i Danmark. Derfor er det helt centralt, at vi bremser polariseringen i servicesektoren og beholder fokus på at sikre gode løn og arbejdsvilkår”, siger Jens Jonatan Steen og perspektiverer til debatten om det danske lønniveau:

"Højrefløjen drømmer om et tyskinspireret arbejdsmarked præget af lavere lønninger og svækkede vilkår. Vores nye analyse viser, at samme udvikling desværre allerede er i gang i Danmark. Det er et klart tegn på, at et arbejde ikke er ensbetydende med en adgangsbillet til den danske middelklasse. Og at et fænomen som arbejdende fattige, som vi kender det fra Tyskland, også kan blive udbredt herhjemme.”, siger Jens Jonatan Steen.

Dansk udvikling værre end hos vores nordiske naboer
Sammenlignet med Tyskland har Danmark klaret omstillingen bedre og skabt flere højtlønsjobs i servicesektoren. Men udviklingen i Danmark er ikke prangende i forhold til vores nordiske naboer: I Sverige og Finland er kun 8 pct. af alle nye jobs skabt i lavtlønsbrancher, og i Norge 6 pct.

"De erhvervsmæssige forskydninger i Danmark har altså forstærket uligheden mere end i de andre nordiske lande. Det er en foruroligende udvikling, som skal vendes", siger Jens Jonatan Steen og fortsætter:

"Udfordringen i de kommende år handler altså også om at bryde med 'nødvendighedens politik'. Vi skal bekæmpe den misforståede forestilling om, at vi er på rette vej, når blot de politiske reformer styrker incitamenterne til at søge arbejde og øger udbuddet af arbejdskraft. Lavere løn er ikke vejen til mere velstand og høj levestandard - tværtimod," siger Jens Jonatan Steen.

Fakta
· Alle europæiske lande, også i Østeuropa, har fået færre ansatte i industrien de sidste 20 år. Især Tyskland er hårdt ramt, de har mistet 3 mio. industriarbejdspladser siden 1991, svarende til 6,5 pct .af alle arbejdspladser. I Danmark har vi tabt 146.000 industrijobs, svarende til 4,9 pct. af alle arbejdspladser.

· Tyskland har været exceptionelt dårlig til at skabe vellønnede job i serviceindustrien: 50 procent af alle tyske job der er opstået siden 1991, er opstået i lavtlønsbrancher, som har et lønniveau på under 75 procent af gennemsnitslønnen. Til sammenligning har Danmark klaret omstillingen meget bedre.

· Udviklingen i Danmark er til gengæld kun prangende, når vi sammenligner os med Tyskland. 24 procent af alle danske job opstået siden 1991 er opstået i brancher, som har et lønniveau på under 75 procent af gennemsnitslønnen. For Sverige og Finland er tallet 8 procent, for Norge 6 procent.

For yderligere kommentarer kontakt analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.