Tænketanke er et svar på den idépolitiske tomhed

Tænketankens rolle i det danske samfund bliver stadig mere fremtrædende. Inspirationskilden er England og USA, hvor tænketanke i løbet af det sidste århundrede virkelig har sat deres præg på den politiske debat. Det er vigtigt, at tænketankene ikke blot agerer som værdineutrale regnemaskiner, men tør bidrage med konkrete idépolitiske alternativer til den herskende politiske debat.

I anledning af den liberalistiske tænketank CEPOS' 10 års fødselsdag kommenterer direktør i Cevea Kristian Weise på tænketankens opgaver og rolle i den aktuelle samfundsdebat.

"Der er ingen tvivl om, at de politiske tænketanke i Danmark har flyttet hegnspælene i den offentlige debat i de senere år. Her fortjener CEPOS ros for deres evne til at sætte dagsorden og trække fronterne op, men samtidig må vi også stille spørgsmålstegn ved deres løsninger og meget teoretiske tilgang til politik. De skattelettelser og nedskæringer, som højrefløjens ideologer har argumenteret for, har entydigt skadet det danske samfund og svækket vores fællesskaber", siger Kristian Weise.

Idépolitikken tilbage på det politiske landkort
Tænketanken skal også være med til at vitalisere den idepolitiske debat:

Når der har været en så massiv stigning i antallet af tænketanke, så er det ikke alene fordi først amerikanerne i udlandet og siden CEPOS herhjemme har vist, hvor effektive de kan være. Det handler i høj grad også om udviklingen i det politiske system, hvor tænketanke har været en direkte nødvendig reaktion. Der er således opstået en form for idépolitisk vakuum, hvor særligt Christiansborg-politikerne har haft svært ved at holde dampen oppe i udviklingen af nye ideer, og samtidig har slukket det lange lys i forhold til de store visioner. Det vakuum bliver i dag udfyldt at de idépolitiske tænketanke"

Og netop derfor er det også væsentligt, at tænketanke, som f.eks. Cevea og CEPOS, tager et idépolitisk standpunkt og udfordrer de anonyme magthavere i embedsapparatet:

Den politiske magt bliver i stadig stigende grad deponeret på Slotsholmen, hvor anonyme magthavere i embedsapparatet har vundet stor indflydelse. Det betyder samtidig også, at det bliver sværere at gennemskue de bagvedliggende forudsætninger og ideologiske grundanskuelser. Den falske objektivitet og tiltroen til regnemaskinerne risikerer at skævvride den demokratiske samfundsdebat, og derfor er det altafgørende ,at vi har de idépolitiske tænketanke til at stille de kritiske, ærlige og værdibaserede spørgsmål. Vi har brug tænketanke som CEPOS og Cevea, der tager klar og tydelig stilling til den ideologiske udvikling af samfundet - særligt i en tid hvor nødvendighedens politik hersker", afslutter Kristian Weise.

For yderligere kommentarer kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.