Ny analyse: Løn-ræs mod bunden får ikke ufaglærte i arbejde

Højrefløjen og arbejdsgivere beklager sig ofte over, at lønningerne for de ufaglærte danskere er for høje, og at de er en hindring for en større deltagelse på arbejdsmarkedet. En sammenligning af ledigheds- og beskæftigelsestal på tværs af 20 europæiske lande i ny Cevea analyse viser en markant anden historie.

Sammenligningen af 20 europæiske lande viser, at de lande, der har den mindste ledighed og højeste erhvervsfrekvens blandt ufaglærte ikke er kendetegnet ved at have de laveste mindstelønninger. Eksempelvis er ledigheden blandt ufaglærte 1,9 pct. point lavere i Danmark end i Sverige og hele 5 pct. point lavere end i Tyskland, til trods for Danmarks relativt høje mindstelønninger.

Analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen siger:

"Ceveas analyse understreger, at lavere løn ikke er vejen frem, og at der ikke kan hentes belæg for, at et lavere lønniveau vil nedbringe ledigheden for de ufaglærte befolkningsgrupper, eller bringe flere i beskæftigelse. Vi skal derfor væk fra højrefløjens skrøne om at lavere løn er nøglen til højere beskæftigelse og bedre konkurrenceevne. I stedet risikerer vi at ende i en negativ spiral, hvor også overførselsindkomster sænkes, for at bibeholde forskellen mellem lav løn og offentlige ydelser. Lavtlønsstrategien hverken kan eller skal bruges i Danmark."

Tyskland som skræmmeeksempel
Sammenstilles Danmark eksempelvis med Tyskland er de laveste danske lønninger 17.147 kr./måneden, mod kun 8.476 kr. i Tyskland. Alligevel er ledigheden for ufaglærte danskere hele 5 pct. point lavere (DK: 8,9 pct. TY: 13,9 pct.) og erhvervsfrekvensen hele 6,1 pct. point højere (DK: 62,6 pct. TY: 56,5 pct.). I Tyskland har de lave lønninger altså ikke været gavnligt for den ufaglærte arbejdsstyrke; her er ledigheden mere end fem gange så høj sammenlignet med ledigheden blandt personer med videregående uddannelser.

”Et blik mod vores tyske naboer viser, at lavere løn ikke vil skabe fremdrift i det danske samfund, men kun fattigdom. Lavere lønninger risikerer i stor stil at få den effekt, at de danskere som i forvejen har lidt, får endnu mindre. Det viser erfaringerne fra Tyskland. Uligheden vil altså vokse, uden at det skaffer flere i arbejde", siger Jens Jonatan Steen.

Fokus på opkvalificering og uddannelse
I stedet for at øge uligheden bør vi i højere grad investere i at give flere danskere mulighed for at styrke deres kompetencer og muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet gennem øget opkvalificering og uddannelse.

"Frem for at stræbe nedad, skal vi i stedet stræbe opad, hvis vi vil værdsætte danske arbejdere. Hvis vi virkelig ønsker at nedbringe ledigheden på det danske arbejdsmarked viser tallene, at det stærkeste middel er at øge uddannelses- og kompetenceniveauet, frem for at forringe levevilkårene for de i forvejen dårligst lønnede danskere. Muligheden for at komme i arbejde øges hvis en ufaglært bliver faglært, og ikke hvis lønnen trykkes nedad", forklarer Jens Jonatan Steen og fortsætter:

”Arbejdsmarkedet skal være fleksibelt og dermed give muligheder, så vi ikke sætter en stopklods for fremtidsudsigterne hos en stor andel af den danske befolkning. Det vil både have negative konsekvenser for de ramte og skade vores økonomiske vækst og indenlandske efterspørgsel. Det er derfor på høje tid, at vi får udskiftet lønræset mod bunden med et fokus på kompetence- og uddannelsesløft”, afslutter Jens Jonatan Steen.

For yderligere kommentarer kontakt analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76.