Cevea: Skærpet konkurrence og skattelettelser giver ikke vækst for alle

Øget konkurrence er ingen mirakelkur. De mange forslag fra Produktivitetskommissionen kan nok øge produktiviteten herhjemme, og er ikke en fyldestgørende besvarelse på tidens udfordringer.


Produktivitetskommissionen har i dag udsendt deres længe ventede rapport, hvor fokus er på skærpet konkurrence, effektivisering af den offentlige sektor samt uddannelse og innovation. Hos Cevea er vi positive over Produktivitetskommissionens arbejde, men stiller spørgsmålstegn ved rapportens konklusioner, og om de stiller de rigtige svar, på fremtidens udfordringer.Direktør i Cevea Kristian Weise siger:

"Peter Birch Sørensen og co.’s meget ensidige fokus på øget konkurrence som vigtigste ingrediens i opskriften på at øge produktiviteten er ikke heldig. For øget produktivitet kan skabes på andre måder end gennem hypermarkeder og udlicitering af kernevelfærden." siger Kristian Weise, og fortsætter om Produktivitetskommissionens anbefalinger:

"Det er ærgerligt at kommissionen ikke har været mere ambitiøse og visionære. Deres forslag kommer ikke med bud på, hvordan vi skal være produktive og sikre velfærden på den lange bane. Vi skal gøre op med os selv, om Bilka’fisering og konkurrenceudsættelse af børnepasning og sygepleje virkelig er den vej, vi vil gå med vores danske velfærdssamfund.”, siger Kristian Weise.

Skatte- og afgiftslettelser kan føre til øget ulighed
”De foreslåede skatte- og afgiftslettelser kommer typisk højtlønnede direktører og store virksomheder til gode, mens svagere samfundsgrupper overses. Derfor er dele af Produktivitetskommissionens forslag ikke helt inden for skiven. Anerkendte aktører som Den Internationale Valutafond, IMF, og samarbejdsorganisationen OECD har på det seneste advaret mod uligheds hæmmende effekt for både vækst og samfundets sammenhængskraft. Lad os bruge den viden til at skabe produktivitet gennem øget vækst og velstand for alle samfundsgrupper i stedet for blot at øge de økonomiske fordele for samfundets top yderligere”.

Lyt til andre eksperter på uddannelsesområdet
Til gengæld er Kristian Weise mere positiv på kommissionens fokus på uddanelse og innovation: ”Det er glædeligt, at Produktivitetskommissionen sætter fokus på uddannelse, og det faktum at for mange unge i dag uddannes forkert og derfor ender i arbejdsløshed. I Cevea er vi helt enige i, at investeringer i uddannelser er et af de vigtigste håndtag vi kan skrue på, hvis vi vil øge vækst og produktivitet i vores samfund. Men der skal findes en ordentlig balance i forslagene – en håndfuld økonomer kan ikke alene vurdere, hvilke uddannelser, der har værdi for Danmark.”, siger Kristian Weise.

Positivt med fokus på boligskat
Afsluttende er Kristian Weise begejstret for ideerne om at omlægge en del af skatten.

”Øget boligskat og lavere skat på arbejde er den rigtige vej at gå. Igennem mere end et årti har alle kunnet se, at det er smartest at øge beskatningen af det, vi gerne vil have mindre af – spekulation i boligpriser – hvis det kan sænke den på det, vi gerne vil mere af, nemlig arbejde. Det er bare helt afgørende at skatten i givet fald lettes, så det kommer dem med de laveste indtægter til gode.”, afslutter Kristian Weise.

For yderligere kommentarer kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76