Nyt værk kortlægger socialdemokratisme

I dag udgives bogen 'Socialdemokratiske Tænkere', som kortlægger den socialdemokratiske idehistorie med udgangspunkt i 17 store tænkere. Ceveas direktør Kristian Weise og Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen har hver bidraget med et kapitel til bogen.

'Socialdemokratiske Tænkere' udkommer i dag, den 9. april, på Informations Forlag. Værket består af 15 bidrag fra nogle af landets fremmeste samfundsforskere og intellektuelle om i alt 17 tænkere, som har haft størst indflydelse på Socialdemokratiets begrebs- og tankeverden. Fra Marx, Bernstein og Borgbjerg over Frisch, Steinke og Keynes til moderne tænkere som Anthony Giddens, Joseph Stiglitz og Maurice Glasman.

Konstruktivt indspark til debatten om socialdemokratisme
Ifølge bogens redaktør og medforfatter Anders Dybdal rammer 'Socialdemokratiske Tænkere' et helt centralt behov for en ideologisk debat om socialdemokratisme i dag:

”Der er helt åbenlyst behov for en debat om, hvad Socialdemokratiet står for og hvad socialdemokratisme er og bør være i det 21. århundrede, og jeg håber, at bogen kan blive et godt og konstruktivt indspark i den debat.”, siger han.

Styrk ideologien på centrum-venstrefløjen
For direktør i Cevea Kristian Weise rammer bogen hovedet på sømmet, da centrum-venstre har brug for et fornyet og styrket fokus på ideologi og idépolitik. Og her kan bogens grundige gennemgang af socialdemokratisme være et stærkt værktøj:

"Socialdemokraterne har de seneste årtier ikke været gode nok til at overbevise befolkningen, både herhjemme og i Europa. Der har manglet en klar idépolitisk vision, og man har ikke været dygtige nok til at fortælle vælgerne, hvad det er man vil med samfundet"., siger han.

Analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen uddyber:

"Det er væsentligt, at socialdemokratismens ideologiske kompas støves af og findes frem igen, når det kommer til indretningen af fremtidens Danmark. Ideer og værdier skal have en central placering i den daglige politik, hvis vi skal komme videre og formulere et stærkt alternativ til nødvendighedens politik".

Fakta
Tænkerne, der portrætteres i bogen er: Karl Marx & Friedrich Engels, Ferdinand Lasalle, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Frederik Borgbjerg, Hartvig Frisch, K. K. Steincke, Ernst Wigforss, John Maynard Keynes, Alva & Gunnar Myrdal, Gro Harlem Brundtland, Anthony Giddens, Mogens Lykketoft, Joseph Stiglitz og Maurice Glasman.

Forfatterne, der har bidraget er Anders Dybdal, Claus Bryld, Steen Christensen, Knud Knudsen, Niels Finn Christiansen, Jørn Henrik Petersen, Gunnar Hansson, Lars Andersen, Yvonne Hirdman, Olav Njølstad, Henrik Dahl, Søren Kolstrup, Kristian Weise og Jens Jonatan Steen.

Læs mere på www.socialdemokratisketænkere.dk

Kontakt
For yderligere kommentarer eller oplysninger kontakt:
Anders Dybdal, bogens redaktør og medforfatter, tlf. 2296 9949
Eva Eistrup, kommunikationsmedarbejder, Informations Forlag, tlf. 3369 6084
Kristian Weise, forfatter til kapitel om Joseph Stiglitz, tlf: 4177 4570
Jens Jonatan Steen, forfatter til kapitel om Maurice Glasman, tlf: 4177 4571