Cevea: Reform flytter beskæftigelsesindsatsen tættere på virkeligheden

Der er forår at ane i regeringens beskæftigelsesreform, som indeholder overvejende positive elementer. Uddannelses- og kompetenceløft til ledige, samt brugen af A-kassernes ressourcer og sektorspecifikke viden er gode ingredienser i opskriften på at få ledige tilbage i arbejde.

Regeringen har i dag fremlagt deres længe ventede beskæftigelsesreform 'Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum'. Cevea er meget positive over for de nye toner i beskæftigelsesdebatten, hvor fokus er på en styrket rolle til A-kasserne, uddannelseløft til ufaglærte og ledige samt en afbureaukratisering af beskæftigelsessystemet, således at den enkelte ledige sættes i centrum.

Direktør i Cevea Kristian Weise siger:

"Regeringen rammer hovedet på sømmet med deres udspil til en reform af vores beskæftigelsessystem, som i dag er alt for tynget af ineffektivt bureaukrati. Hos Cevea har vi længe sagt, at individuelle forløb med den enkelte ledige i centrum er vejen frem. Fokus bør være på uddannelse og løft af den lediges kompetencer, frem for meningsløs aktivering - det er fundamentet for et stærkt og effektivt beskæftigelsessystem. Derfor er det meget positivt, at dette fokus er at finde i beskæftigelsesreformen".

Opkvalificering frem for økonomiske pisk
Hovedmålet med regeringens beskæftigelsesudspil er at flytte penge og fokus fra aktivering til uddannelse, hvilket regeringen vil bruge 500 mio. kr. ekstra på. Det er ifølge Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen en meget fornuftig prioritering:

"Set i lyset af de seneste års krise og arbejdsløhed er det vigtigt at vi fastholder et højt investeringsniveau i de lediges kompetencer så disse ikke forældes. Uddannelse er derfor den allervigtigste nøgle til at få ledige tilbage i arbejde. Erfaringerne peger på, at de generelle investeringer i uddannelse er en af de stærkeste parametre til at sikre den nødvendige fleksibilitet og omstillingsparathed på det danske arbejdsmarked. Derfor er det meget glædeligt, at regeringen vælger at vægte opkvalificering og kompetenceløft frem for mere økonomisk pisk i deres udspil", siger han.

Udnyttelse af A-kassernes stærke potentiale
Endvidere vil Mette Frederiksen og co. styrke A-kassernes rolle i beskæftigelsesindsatsen. A-kasserne overtager ansvaret for at få ressourcestærke ledige i arbejde de første seks måneder, og indgår samtidigt i et fælles samtaleforløb med jobcentrene henvendt mod ledige i risikozonen for at blive langtidsledige.

"Vores A-kasser har en særlig viden og nærhed til både deres medlemmer, det lokale arbejdsmarked og de konkrete jobmuligheder. Derfor er helt på sin plads, at tildele dem en udvidet rolle i beskæftigelsesindsatsen både for de ressourcestærke ledige og langtidsledige," siger Kristian Weise.

Han bakkes op af Jens Jonatan Steen:

"Vi har i en tidligere Cevea analyse vist, at den danske models succes i høj grad handler om fagbevægelsens tilstedeværelse og nærhed til de konkrete problemstillinger. Ved at satse på A-kasserne og uddannelsesmulighederne styrker man den danske model og vores rekordhøje arbejdsmarkedsfleksibilitet. Det kan man kun have rosende ord til overs for," afslutter han.

For yderligere kommentarer kontakt:
Direktør Kristian Weise på 41 77 45 70,
Analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71, eller
Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76