Cevea: Gode ingredienser i Vækstpakken

Regeringens vækstpakke er overvejende positiv. Det er glædeligt, at fokus er på de små og mellemstore virksomheder, der skal agere Danmarks vækstmotor i de kommende år. For det spreder den økonomiske vækst og hjælper til, at de sociale goder når bredt ud i befolkningen, hvilket sikrer et Danmark, der kan vokse balanceret. < Regeringen har i dag fremlagt deres længe ventede vækstpakke 'Danmark helt ud af krisen'. Cevea er positive over for, at der nu eftertrykkeligt sættes fokus på de små og mellemstore virksomheder.

Direktør i Cevea Kristian Weise siger:

"For at Danmark kan komme helt ud af krisen, er det vigtigt, at det er de små og mellemstore virksomheder, der får en hjælpende hånd. Derfor er det glædeligt, at regeringen bl.a. opretter en accelereringspulje og stiller statsgaranterede lån til rådighed. Netop disse forslag kan garantere, at virksomhederne kan få den nødvendige tilførte kapital, der kan være med til at garantere vækst og job".

Dog er der også visse kritikpunkter, f.eks. at vækstpakkens forslag om et skattefradrag på kapital og udbytte.

"Der er reelt ikke noget, der tyder på, at lavere skat på risikovillig kapital er måden at opnå væksten. Vi vil gerne have flere investeringer. Men de kommer ikke af sig selv, bare fordi skatten på afkastene sættes ned. Det vil komme dem, der allerede har allermest til gode, snarere end at garantere bred og gennemgående vækst for et samlet Danmark," siger Kristian Weise.

Grundforskning og mere uddannelse er forudsætninger for langsigtet vækst
Et af vækstpakkens i alt 89 forslag går på at øremærke tre mia. kr. til grundforskning over en kommende årrække, og det er en helt rigtig økonomisk prioritering:

"Grundforskning har en fundamental betydning for vores innovations- og vækstpotentiale fremadrettet. Det er derfor meget vigtigt, at visse forskningsområder bestyrkes. Hvis Danmark skal være blandt de førende i verden inden for udvikling af ny teknologi og viden, kræver det naturligvis økonomisk opbakning. De midler der øremærkes grundforskning er derfor det helt rigtige at gøre," siger Kristian Weise.

Ligeledes er det øgede fokus på praktikpladser, uddannelse og efteruddannelse et skridt i den rigtige retning.

"Hvis virksomhederne skal vækste, kræver det at arbejdsmarkedet kan følge med deres efterspørgsel. Det er positivt, at regeringen ser bredt og langsigtet på vækstpotentialet, ved at øremærke penge til uddannelse og efteruddannelse, og samtidig bevare fokus på praktikordninger. Vækstpakken har altså også tændt for det lange lys, og det er glædeligt," siger Kristian Weise.

Produktivitetskommissionen holdes i snor
Vækstpakken følger til en vis grad anbefalingerne fra Produktivitetskommissionens, bl.a. gennem en liberalisering af taxabranchen:

"At Produktivitetskommissionens er blevet hørt, men er kommet i snor, er den helt rigtige balance. Det er positivt, at vi kan få mere vind i sejlene økonomisk, men det skal tænkes sammen med, hvordan vi gerne vil have at samfundet skal se ud. Det er ligeledes glædeligt, at man ikke er hoppet med hovedet først ud i konkurrenceudsættelse og udlicitering, men i stedet har taget kommissionen til råds i mange af de meget tekniske og fagrelevante områder" siger Kristian Weise afsluttende.

For yderligere kommentarer kontakt: Direktør Kristian Weise på 41 77 45 70,
Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76