Cevea: Kommunalt underforbrug sætter vækst under pres

Danske kommuner brugte 315,3 mia. kr. i 2013; en stigning på 1 pct. i forhold til i 2012. Men samtidig har kommunerne skåret yderligere ned på både anlægs- og serviceudgifterne. I forhold til 2012 er de kommunale anlægsudgifter faldet med 4,8 pct., mens serviceudfgifter ligger 4,9 mia. kr. under det oprindelige budget. Det viser Danmarks Statistiks rapport 'Kommunale Regnskaber', som blev udgivet i går.


Cevea mener, at der er brug for et opgør med kommunernes fortsatte underforbrug, som er en hæmsko for det danske samfunds velfærd, arbejdsmarked og vækst.

Analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen siger:

"Det virker på den ene side instinktivt positivt, at kommunerne opretholder en stram budget-disciplin, men det er på den anden side direkte negativt, at de ikke udnytter mulighederne inden for deres budgetter. Når kommunerne samlet set bruger 4,9 mia. mindre end oprindelig budgetteret, så rammer det både den samlede velfærd og den økonomiske vækst. På den måde hæmmer vi den indenlandske efterspørgsel og udskyder et spirende opsving"

"Kommunerne har de seneste årtier haft en uhensigtsmæssig tendens til at overforbruge under højkonjunkturer, og tilsvarende underforbruge under lavkonjunkturer. Det er paradoksalt, når vi ved, hvor gavnlig en effekt offentlige investeringer og forbrug har på perioder med lavkonjunktur. Vi kan aldrig komme økonomisk lavvande til livs med nedskæringer, som blot vil reducere efterspørgslen. Vi skal investere, ikke spare, os ud af krisetider. Hvis kommunerne fik opbakning til at udnytte deres samlede deres budgetter, ville det give den danske beskæftigelse og svage vækst en tiltrængt saltvandsindsprøjtning", siger Jens Jonatan Steen

Økonomisk pisk fordrer kommunalt underforbrug
Det kommunale underforbrug, som Danmarks Statistiks rapport viser, er ikke unikt for 2013. Ifølge en rapport fra Tænketanken AE-Rådet kostede kommunernes underforbrug også i 2012 14.500 jobs. Som det ser ud i dag straffes kommunerne økonomisk med forskellige sanktionsordninger, hvis de overskrider deres budgetter. Og det har en afskrækkende virkning på det kommunale forbrug, hvilket ifølge Jens Jonatan Steen er bekymrende.

"Det koster os alle dyrt, når kommunernes økonomi ikke modvirker, men understøtter, den negative økonomiske spiral, som Danmark har været fanget i. Vi har brug for at revurdere den stramme budgetlov, og et opgør med truslerne om økonomiske sanktioner og forestillingen om, at nedskæringer en en genvej til vækst", siger Jens Jonatan Steen og fortsætter:

"Hvis vi fastholder niveauet i det offentlige forbrug og får fremrykket de nødvendige investeringer i skoler, kloakker og tilsvarende infrastruktur, så kan kommunerne komme til at spille en langt mere positiv rolle i forhold til udviklingen af den samlede samfundsøkonomi. Men det kræver en ny økonomistyring, hvor kommunerne får lov til at handle mere procyklisk", afslutter han.For yderligere kommentarer kontakt:

Analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71,
Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76