Cevea: Danskerne frygter velfærdsturisme, men er EU-solidariske

I morgen går danskerne til Europa-Parlamentsvalg. Problematikkerne om velfærdsturisme og social dumping har fyldt i debatterne op til valget, og ikke uden grund. Analyse fra Cevea viser, at hele 55 pct. af danskerne frygter, at borgere fra andre EU-lande i fremtiden vil komme til Danmark udelukkende for at få del i velfærdsydelser.

Samtidigt anskuer 58 pct. af danskerne EU-borgeres mulighed for velfærdsydelser i Danmark som en trussel mod vores velfærd. Analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen siger:

"Det er vigtigt, at vi tager danskernes frygt for vores fælles velfærd og arbejdsvilkår seriøst. Der har på det seneste været en tendens til, at nogle politikere tager afstand fra problematikken, fordi EU-borgeres ret til velfærdsydelser udgør en forsvindende lille del af det samlede danske velfærdsbudget,"siger han og fortsætter:

"Men for de danskere som i deres hverdags- eller arbejdsliv mærker konsekvenserne, bliver spørgsmålet om ret til velfærdsydelser og arbejde på tværs af grænser en højrelevant problemstilling af både økonomisk og principiel karakter".

Solidaritet med andre EU-borgere
Frygten for velfærdsturisme og konsekvenserne for dansk velfærd betyder dog ikke, at den danske befolkning mangler solidaritet over for vores med EU-borgere. Således viser Ceveas analyse, at 49 pct. af danskerne mener, at borgere fra andre EU-lande skal have adgang til sundhedsbehandling i Danmark på lige vilkår med danskere, mens 46 pct. synes det samme om dagpenge.

Ifølge Jens Jonatan Steen viser tallene, at det er den manglende tillid til og forståelse for EU som institution, der driver danskernes frygt for velfærdsturisme:

"Cevea analyse viser altså, at solidariteten til den enkelte EU-borger er stærk. Det er nærmere når det kommer til EU's indretning, overnationale karakter og institutioner, at danskerne frygter for velfærdens fremtid", afslutter han.

Læs Ceveas analyse her.For yderligere kommentarer kontakt:

Analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71,
Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76