Cevea: Danskerne føler sig politisk afkoblet

Uddannelse giver politisk selvtillid. Højtuddannede oplever en markant højere evne til at deltage i politiske diskussioner, i forhold til de af danskerne, der bare har folkeskolens afgangseksamen med i bagagen. Men fælles for de to befolkningsgrupper er, at de føler politikerne ikke lytter nok til, hvad vælgerne mener.

En ny analyse fra Cevea viser, at store dele af den danske befolkning føler sig politisk afkoblet. 80,7 pct. af danskerne er således uenige i, at de skulle have nogen indflydelse over hvilke emner, der er på den politiske dagsorden. Og 75,6 pct. tilkendegiver at politikerne ikke lytter nok til, hvad deres vælgere mener. Men analysen viser også, at de højest uddannede danskere, generelt føler sig bedre repræsenteret af deres folkevalgte, og ligeså mener at kunne deltage i politiske diskussioner og få indflydelse, end deres landsmænd med færre år på skolebænken.

Analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen siger:

"Det er foruroligende for vores demokratiske udvikling, at oplevelsen af medinddragelse og medbestemmelse i så høj grad hænger sammen med den enkeltes uddannelsesnivau. Det må vække opsigt hos politikerne og burde være hovedtema for Folkemødet 2014, at så store samfundsgrupper føler sig afkoblet fra beslutninger. Det kræver at vi går radikalt anderledes værks, for at styrke det levende folkestyre og aktive medindflydelse."Demokratiglæde og politikerlede


Analysens resultater viser også, at der ikke er en udbredt lede over politik og demokrati. Men at det snarere er de folkevalgte repræsentanter, som opfattes som problemet. 

"Analysen indikerer at danskerne føler sig repræsenteret af partierne i Folketinget, men at de enkelte politikere ikke formår at lytte til dem. Således er der et gab mellem selve systemet, og de politikere, som repræsenterer det. Danskerne er altså umiddelbart glade for demokratiet og folkestyret, men utilfredse med deres politiske repræsentanter eller hvert fald den rolle som de optræder i. 

Blandt de af danskerne med en længere videregående uddannelse føler 68,5 pct. af befolkningen at de er repræsenteret tilstrækkeligt på Christiansborg, mens det for de grundskoleuddannede blot er 44,4 pct., som er tilfredse."Den politiske afkobling viser sig i særdeleshed målt på uddannelsesniveau. I et samfund som på alle parametre bevæger sig i retninger mod større ulighed, kan vi ikke overraskende altså også se denne tendens indenfor politisk indflydelse. Store dele kan ikke genkende sig selv i deres politikere, og det er et alvorligt demokratisk problem, som vi må gøre op med", siger Jens Jonatan Steen afsluttende.Læs Ceveas analyse her.


For yderligere kommentarer kontakt:


Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71,


Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76