Cevea: Reform med uddannelsesfokus trods højrefløjens modstand

Regeringen, Venstre, DF og De Konservative fik onsdag aften forhandlet en beskæftigelsesreform på plads. Cevea glæder sig over, at regeringen fastholder den styrkede uddannelsesindsats og fokus på kompetenceløft til ledige, på trods af arbejdsgivernes hetz mod uddannelsesaktivering og opkvalificering.

Direktør i Cevea Kristian Weise siger:

"Regeringen har formået at få forhandlet en beskæftigelsesreform på plads, der sikrer et stærkt og effektivt beskæftigelsessystem, som hviler på uddannelse og kompetenceløft tilpasset den enkelte ledige, frem for meningsløs aktivering. Set i lyset af højrefløjen og arbejdsgivernes massive modstand mod uddannelse som håndtag i beskæftigelsesindsatsen er det meget positivt, at regeringen alligevel fastholdt sine krav om opkvalificering og uddannelse, og lod disse elementer blive dominerende i den endelige beskæftigelsesreform".

Uddannelse og kompetenceløft erstatter meningsløs aktivering
Hovedelementerne i den endelig beskæftigelsesreform er et opgør med økonomisk pisk og aktivering til fordel for virksomheds- og jobrettet uddannelse og kompetenceløft til de ledige. Det er Kristian Weise positiv overfor:

"Erfaringerne peger på, at uddannelse og kompetenceløft er de mest effektive knapper at skrue på for at sikre den nødvendige fleksibilitet og omstillingsparathed på det danske arbejdsmarked. Dette har tydeligvis forbigået Dansk Arbejdsgiverforening, som har gjort sig til store modstandere af opkvalificering og hellere vil piske de ledige ud i kortsigtede ansættelser. Det er meget positivt, at regeringen og dens forligsparter med beskæftigelsesreformen i stedet vælger den langsigtede uddannelsesvej med respekt for den enkelte ledige", siger han.

Manglende udnyttelse af A-kassernes potentiale
A-kassernes rolle i beskæftigelsesindsatsen er dog svækket i forhold til regeringens oprindelige udspil. Det ærgrer Kristian Weise, særligt set i lyset af en ny Cevea analyse, der viser en massiv vilkårlighed i de kommunale jobcentres indsats.

"Det er beklageligt, at A-kasserne i 11. time blev frataget det hovedansvar i beskæftigelsesindsatsen, som regeringen ellers havde lagt op til, og at de i stedet skal indgå i et samarbejde med jobcentrene, som jeg godt kan frygte bliver for rigidt. Særligt når Cevea netop har vist, hvor vilkårlig de kommunale jobcentres beskæftigelsesindsats er på helt centrale parametre som aktive tilbud og beskæftigelsesgrad efter endt dagpengeforløb. A-kasserne har en helt særlig viden og nærhed til både deres medlemmer, det lokale arbejdsmarked og de konkrete jobmuligheder, som desværre ikke udnyttes", siger Kristian Weise afsluttende.

Læs Ceveas analyse 'Kommunal beskæftigelsesindsats er lotteri' her.

For yderligere kommentarer kontakt:
Direktør Kristian Weise på 41 77 45 70,
Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76