Danmark skal investere mere i uddannelse og forskning

Danmark skal være et vidensland i international topklasse. Det er politikere og erhvervslivet enige om. Alligevel viser ny en Cevea-analyse, som Ugebrevet A4 bringer, at vi investerer mindre i forskning og udvikling (R&D) end mange af vores nabolande. Selvom investeringerne i forskning og udvikling er steget gennem de sidste årtier, er de stagneret i kriseårene.

Direktør i Cevea Kristian Weise siger:

"Som samfund skal vi overleve på viden og godt arbejde. Derfor er det bekymrende, at Danmark halter efter vores nabolande, når det gælder investeringer i forskning og udvikling. Danmark har typisk investeret meget på området og har igennem længere tid ligget tæt på EU-målsætningen om at investere tre procent af BNP i forskning og udvikling. Men måske har vi fået en opfattelse, af at det går godt nok og derfor hvilet lidt på laurbærrene.”

Manglende investeringer i fremtiden
Siden starten af 1980’erne er investeringerne i R&D pr. indbygger i Danmark faktisk firdoblet. Men det er især de private virksomheder, der har øget forsknings- og udviklingsbudgetterne. Disse er ca. seks gange større end siden starten af 1980'erne, mens det offentliges investeringer kun er lige godt fordoblet.

"Det er selvfølgeligt glædeligt, at de danske virksomheder bidrager til at øge investeringsniveauet forskning og udvikling. Men hvis Danmark skal fortsætte ad kvalitetsvejen i vores økonomi og på arbejdsmarkedet, er det essentielt, at der også fra offentlig side investeres i at sikre, at fremtidens produktion er videnstung og på forkant med udviklingen. Målet er ikke alene at få flere forskere på universiteterne, men at forskning er med til at skabe gode job og produkter af høj kvalitet. For eksempel inden for medicinalindustrien, sundhedsteknologi, grøn omstilling og tilsvarende sektorer, der kan løfte dansk erhvervsliv langt ud i fremtiden”, siger Kristian Weise.

Danmark halter bag vores nordiske naboer
Sammenligner man de samlede danske investeringer i forskning og udvikling med andre OECD-lande, er Danmark at finde i den pæne ende på en 8. plads ud af 29 lande. Men både Finland og Sverige bruger ca. 25 pct. mere end Danmark, og også Tysklands investeringsniveau ligger over det danske. Norges samlede forsknings- og udviklingsinvesteringer ligger under de danske, men samtidigt bruger den norske offentlige sektor 30 pct. mere per indbygger end Danmark.

"Danmark er godt med på forskningsområdet. Men vi bør kunne gøre det bedre. Det er ikke godt nok, at vi i 15-20 år har investeret mindre i forskning og udvikling, end de lande vi normalt sammenligner os med. Det er et efterslæb, som på sigt kan skade den danske vækst og jobskabelse. Jeg så gerne, at vi satte et mål om at investere 4 eller 5 procent af BNP i forskning og udvikling, og at både det private og det offentlig bidrog med mere. Det er det, der skal til, hvis Danmark skal vinde i den globale konkurrence”, slutter Kristian Weise.


Læs Ceveas analyse her.For yderligere kommentarer kontakt:
Ceveas direktør Kristian Weise på 41 77 45 70,
Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76