Cevea: Forhastet at lave politik på baggrund af topskatteanalyse

Fint fagøkonomiske håndværk, men ikke noget man skal forhaste sig med at lave politik på baggrund af. Det mener Cevea om en artikel fra Claus Thustrup Kreiner, Jakob Roland Munch og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, der konkluderer, at en fjernelse af topskatten ikke vil give hul i statskassen.

Børsen skriver i dag om artiklen, hvor det antages, at danskerne vil begynde at søge efter job med højere løn, hvis topskatten fjernes, og dermed vil de samlede indkomster stige.

Økonom i Tænketanken Cevea Christian Gormsen siger:
”Det er sådan set et solidt fagøkonomisk stykke arbejde, de tre økonomer Kreiner, Munch og Whitta-Jacobsen har lavet med deres model, hvor lavere topskat gør, at folk oftere skifter arbejde. Problemet er bare, at de på intet tidspunkt tester denne centrale hypotese. Groft sagt aner vi ikke, om deres model er rigtig, og meget tyder på, at den er forkert.”

Han fortsætter:
”Danmark har allerede ekstremt høj jobmobilitet, højere end lande med lavere topskat og mindre progressiv beskatning. For eksempel har den gennemsnitlige dansker været ansat 8,5 år i samme job, mens tallet for England er 9,4 år trods lavere topskat. Det virker derfor usandsynligt, at skat skulle være særlig vigtigt for mobiliteten. Men det forholder studiet sig slet ikke til, og derfor kan det undre, at de når frem til det resultat.”

Også antagelsen om, at lavere topskat skulle skabe så meget økonomisk aktivitet, at det bliver selvfinansieret, er usikker. Christian Gormsen fortsætter:

”Andre studier fra blandt andre Piketty viser direkte, at lande som har sænket topskatten, ikke har fået mere vækst. De finder også, at sænker man topskatten, som især USA og Storbritannien har gjort, så får de 1 pct. rigeste en langt større del af samfundskagen.”

Udover at empirien altså peger i andre retninger end de tre økonomers analyse, er der et andet forbehold at tage.

”Resultaterne af den type analyser er meget usikre. Det understreger forfatterne også selv. Det ville derfor være aldeles forhastet at bygge politik på det. Især når det kan have mange andre utilsigtede konsekvenser, herunder øget ulighed,” afslutter Christian Gormsen.

For yderligere kommentarer kontakt:
Økonom Christian Gormsen på 21 41 00 43
Ceveas presseafdeling på 41 77 45 76