Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes eget ansvar

Én ud af fem artikler i danske aviser fremstiller i dag ledighed som den enkeltes eget ansvar. Den nyudgivne Cevea-rapport ”Framing af ledighed”, som i dag bringes i Jyllands-Posten, viser på baggrund af 1.020 avisartikler, at andelen af artikler, hvor ledighed overvejende omtales som selvforskyldt er mere end tredoblet siden 1993.

I 1993 placerede medierne således overvejende ansvaret for ledigheden hos den enkelte i bare 7 pct. af artiklerne. I 2003 var andelen af artikler, hvor ledighed primært fremstilles som selvforskyldt 9 pct., og det seneste resultat fra 2013/14 viser, at tallet nu er oppe på hele 22 pct.

Analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen siger:

"Vores nye resultat viser, hvordan tonen overfor de ledige i både redaktionel omtale og debatindlæg er blevet markant hårdere. Det bør vække til eftertanke at 1 ud af 5 artikler fra førende meningsdannere og medier giver den enkelte ledige skylden for være blevet arbejdsløs. Selvom det er konjunkturer og globaløkonomi, der bestemmer udviklingen, så får den enkelte i stigende grad skylden."

Ledige fremstilles som samfundsnassere

Ceveas analyse viser, at tendensen til at italesætte ledighed som den enkeltes eget ansvar er særlig stærk i debatstoffet, hvor dette er tilfældet i 1 ud af 4 artikler i 2013/14. Italesættelsen af 'dovne ledige' har haft den mest dramatiske procentuelle stigning i forekomst fra 1993 til 2013/14 (på 535 pct.). Forestillingen om 'dovne ledige' er gået fra at være stort set ikkeeksisterende i 1993 til i dag at forekomme i 7 pct. af artiklerne.

"Når man omtaler ledighed som noget den enkelte selv bærer skylden for, så har det stor betydning. Dels udpeger man en bestemt gruppe af samfundsborgere som dovne og arbejdssky og dels giver man den enkelte skylden for noget, der i virkeligheden er en kollektiv udfordring. Når man omtaler ledige som dovne og ledighed som selvforskyldt, så bliver det samtidig nemmere og mere legitimt at sænke deres ydelser, straffe deres handlinger og skrue bissen på med øgede incitamenter. Det spænder ben for en konstruktiv debat om, hvordan vi hjælper de arbejdsivrige ledige tilbage i job,”siger Jens Jonatan Steen.

Ledighed ikke længere et kollektivt ansvar

Ceveas rapport, som er udarbejdet i samarbejde med Min A-kasse, viser, at andelen af artikler, hvor ledighed overvejende behandles som et strukturelt og økonomisk problem, er faldet med 17 procentpoint fra 1993 til 2013/14. I dag er det kun 65 pct. af artiklerne, hvor ledigheden overvejende omtales som et kollektivt ansvar. Den kollektive forklaring nedtones altså markant. Fra A-kasserne, der sidder med den daglige kontakt til de ledige, vækker de nye resultater stor opsigt.

Kommunikationschef i Min A-kasse Simon Bauer har følgende kommentar til rapporten:

"Ceveas rapport er et håndfast vidnesbyrd om, at debatten om mennesker, der mangler et job, har rykket sig markant de sidste to årtier. Vi ved, at tone har konsekvenser: Mere end hver anden uden job skammer sig over deres situation, og den skam fører i mange tilfælde til isolation. Det er ikke just fremmende for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dermed kan den hårde tone i sig selv virke som en barriere for at få mennesker tilbage i job.

- Oveni afholder fordommene om de dovne ledige nogle arbejdsgivere fra at ansætte mennesker, der er havnet i dagpengeland. Hver eneste gang fordommen bliver gentaget, bliver det sværere for ledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet", siger han og fortsætter:

"Det er vores håb, at Ceveas dokumentation af skredet i den offentlige debat vil få nogle af de centrale aktører til at stoppe op og tænke over, hvordan vi omtaler de medborgere, der er blevet ramt af arbejdsløshed. Det er hverken fair eller fremmende for beskæftigelsen, at give krisens direkte ofre – de arbejdsløse - skylden for krisen", siger Simon Bauer afsluttende.

Læs Ceveas analysenotat på baggrund af rapporten om mediernes dækning af ledighed her:
http://cevea.dk/analyse/ledighed-beskrives-stigende-grad-som-den-enkeltes-eget-ansvar


For yderligere kommentarer kontakt:
Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71
Kommunikationschef i Min A-kasse Simon Bauer 31 65 96 69