Et boost til den danske model og fællesskabet

Ordnede forhold for arbejdstagerne styrker det danske arbejdsmarked. Derfor vil regeringens forslag til at hæve fradragsloftet for medlemsskabet af en fagforening være en fordel både for den enkelte lønmodtager og for Danmark som helhed.

Regeringen har i dag meldt ud at en prioritet i finanslovsforhandlingerne bliver at fordoble fradragsloftet for medlemskab af en fagforening fra 3.000 kroner til 6.000 kroner. Tænketanken Cevea hilser forslaget velkomment, da det vil gøre det mere attraktivt at være medlem af en fagforening, styrke den danske model og dermed det danske arbejdsmarked.

”Vi har brug for et arbejdsmarked med ordnede forhold, hvor lønmodtagerne og arbejdsgiverne forhandler og løbende er i dialog. Det giver et mere stabilt arbejdsmarked, hvor alle står sammen om at levere det bedste arbejde. Det er til fordel for både den enkelte lønmodtager og Danmark som helhed,” siger Kristian Weise, direktør i Tænketanken Cevea.

I 2010 valgte den tidligere regering at skære i fradraget på faglige kontingenter for lønmodtagerne, det ramte især medlemmerne i de klassiske fagforeninger. Det har skabt en ubalance mellem arbejdsmarkedets parter, da det kun var lønmodtagernes fradragsret, der blev svækket, mens arbejdsgivernes forblev den samme.

”Meldingen i dag er en vigtig værdipolitisk markering. Regeringen vil styrke fællesskaberne og solidariteten på arbejdspladserne. Det står i kontrast til dele af højrefløjen, der mest af alt lader til at ønske sig, at danske lønmodtagere hvæsser knivene og kæmper hårdere og hårdere mod hinanden. Hvis Danmark skal styrket videre, må vi arbejde for fremskridt sammen,” siger Kristian Weise, Direktør i Tænketanken Cevea.