FL15 varsler opgør med nedskæringspolitikken

Cevea: Det er rigtigt af regeringen at gå til grænserne af EU's rammer for at lægge afstand til nulvækst og fokusere på velfærd og lighed.

Regeringen tog i dag et vigtigt skridt væk fra en nulvækstspolitik, der ellers ville hæmme jobskabelse, vækst og velfærdsforbedringer. Et finanslovsbud, der lover vækst på 0,8 procent inklusiv en pulje til velfærdsforbedringer på 1,5 milliard kroner, er et skridt i den helt rigtige retning, mener Tænketanken Cevea.

"Regeringen varsler opgør med den nedskæringspolitik, som har hæmmet væksten over hele Europa. Med øgede offentlige investeringer for fire milliarder lægger Regeringen tydelig afstand til højrefløjens risikable nulvækst, som både ville skade væksten fremover og udpine kvaliteten i den offentlige velfærd," siger Jens Jonatan Steen, Analysechef i Tænketanken Cevea.

Cevea glæder sig over at regeringen melder ud, at den er klar til at gå til grænsen af de økonomiske rammer sat af EU, for at stimulere økonomien og udnytte det råderum, der er. Samtidig sætter Finansloven et vigtigt fokus på et stærkere fællesskab og mindsket ulighed.

"Med sit Finanslovsudspil tager Regeringen vigtige skridt til at bekæmpe uligheden. Særligt tiltag som socialt taxameter for ungdomsuddannelser, sikkerhedskort på arbejdspladserne og et ambitiøst sundhedsudspil, der alle er forslag målrettet særligt udsatte grupper, kan være med til at bekæmpe de stigende uligheder, som en SR-regering altid bør have skarpt øje på," siger Jens Jonatan Steen.