Den rigeste procent af danskerne har sat sig på formuen

Den rigeste 1 procent af danskerne ejer næsten en tredjedel af den samlede nettoformueværdi. Det viser ny analyse fra Tænketanken Cevea, der derfor opfordrer politikerne til at se på beskatningen af arv og aktier.

Danmark har de seneste år oplevet en stigende ulighed målt på indkomst. Indkomsts forskellene fortæller kun den ene side af sagen, derfor har Tænketanken Cevea netop lavet en analyse af formuekoncentrationen. Den viser at den rigeste 1 procent af danskerne har en samlet nettoformue på 512 milliarder kroner og dermed ejer 32 procent af den samlede nettoformue.

”Skattesystemet er ikke fulgt med udviklingen. Alle taler om høje skatter i Danmark, men fakta er at den danske skat på aktier og arv er lav i forhold til beskatningen af indkomst. Derfor er der en massiv ophobning af værdier hos den rigeste procent af danskerne,” siger Jens Jonatan Steen, analysechef i Tænketanken Cevea.

Det er især aktier og obligationer, der er koncentreret hos de allerrigeste danskere. Analysen viser, at den rigeste 1 procent af befolkningen i 2012 ejede over 40 procent af aktierne og obligationerne i Danmark.

”Formuen er ikke fordelt efter fortjeneste. Den ene procent af danskerne, der er 32 gange rigere end gennemsnitsdanskeren, er kommet til pengene ved heldige investeringer og arv. Der er mange muligheder for at udligne forskellene, men de kommer jo først på banen, når politikerne tager problemet til sig,” siger Jens Jonatan Steen, der håber at analysen vil motivere politikerne til at se alvorligt på lovgivningen.

Analysen af formuekoncentrationen giver et andet billede af uligheden i Danmark før og efter krisen end analyser af indkomstsfordelingen hos befolkningen.

”Sagt forenklet steg parcelhusejernes formue relativt mere end direktørens indkomst i årerne før krisen. Boligkrisen har udhulet den formue, samtidig med at vi har set en fremgang på aktie- og obligationsmarkedet. Det er stort set kun kommet de allerrigeste danskere til gode,” slutter Jens Jonatan Steen.