Venstres sundhed er for eliten

Venstre overbød regeringen med 500 mio. kr. ekstra til sundhed i Danmark, da partiet mandag kom med sit bud på en ny finanslov. Den største forskel på de to udkast er imidlertid ikke beløbet, men derimod prioriteringen. Venstres sundhedsudspil har en klar social slagside.

Under titlen ”Et sundt Danmark” har Venstre fremlagt partiets finanslovsforslag for 2015. Sundheden var i fokus hos partiet, der afsatte 1 milliard til sundhedsområdet, og dermed overbød Regeringens finanslovsudspil på dette område med 500 millioner kroner.

”Den milliard, som Venstre vil afsætte til sundhed, blev solgt ind som et ambitiøst forsøg på at løfte det fælles sundhedsvæsen. Men forslaget vil ikke gavne alle. Det rammer socialt skævt, fordi der ikke sættes midler af til forebyggelse og behandling af de kroniske sygdomme, som oftest er at finde blandt den del af befolkningen, der har de korteste uddannelser. Til gengæld har Venstre fundet penge til, at de øvre samfundslag kan komme på privathospitaler,” siger Kristian Weise, direktør for Tænketanken Cevea.

Af den milliard, Venstre afsætter til sundhed, vil 620 millioner gå til at styrke de private hospitaler med den begrundelse, at det vil udvide det frie sygehusvalg. Venstre forkaster samtidig den indsats mod kroniske sygdomme, som sukkersyge samt hjerte- og lungesygdomme, Regeringen fremlagde.

”I deres iver efter at forgylde de private hospitaler har Venstre negligeret behovet for en målrettet indsats mod de kroniske sygdomme, der er så vigtige for at komme uligheden i sundhed til livs. Det er især de kortuddannede mænd, der ikke kommer til lægen i tide, der er udsatte,” siger Kristian Weise og forklarer, at regeringens indsats med fokus på at forebyggende og fokuserede tiltag derfor vil kunne hjælpe de udsatte grupper med at komme sygdommene i forkøbet.

”Vi ved at mindst 75 procent af sundhedsudgifterne i Danmark i dag går til kronikere. Det vil derfor også være en god investering, hvis vi kan gøre mere for, at kronikerne får et bedre helbred. Men Venstre vil altså hellere bruge pengene på, at de ressourcestærke patienter kan vælge mellem flere tilbud,” siger Kristian Weise.