Der er ikke meget fælles over folkeskolen

Hvert sjette danske skolebarn går i dag i privatskole, viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea. Fortsætter udviklingen vil forældre til hvert femte barn have fravalgt folkeskolen til fordel for private skoler i 2023. Den fælles folkeskole er ved at falde fra hinanden, advarer tænketanken.

Antallet af danske elever i private skoler har været stødt stigende de seneste år, viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea. Siden år 2000 er andelen af grundskoleelever i private uddannelsesinstitutioner vokset med 36, 4 procent. Det betyder, at hvert sjette skolebarn i dag går på privatskole.

”Den fælles folkeskole, hvor direktørdatter og arbejdersøn sidder side om side, har en stor del af æren for, at Danmark i dag er et meget homogent land med høj social mobilitet og en gennemsnitlig velstand, der nok vækker misundelse i mange andre lande. Men nu ser vi, at forældre med økonomisk overskud flytter deres børn væk fra det fælles projekt. Hvis folkeskolen mister flere ressourcestærke elever til privatskolerne, risikerer den at falde fra hinanden,” siger Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea.

Analysen viser også, at der er tale om en landsdækkende udvikling. Tendensen kan nemlig spores i 85 ud af landets 98 kommuner, hvor det tidligere var et storbyfænomen. Hvis udviklingen fortsætter vil hvert femte skolebarn gå i privatskole i år 2023.

”Hvis vi ikke stopper udviklingen, vil der ikke være en fælles skole at tale om i 2023. Vi vil derimod stå med et A- og et B-hold – eliten og dem, de andre ikke vil lege med. Det ville være meget skidt for de fagligt udfordrede elever og for landets sammenhængskraft. Hvis vi vil bevare den fælles skole som det reelle førstevalg, må vi handle nu. Først og fremmest må tilskuddene til folkeskolerne fordeles sådan, at der kommer flest, der hvor behovet er størst, sådan som man har set det udført i nogle kommuner,” udtaler Jens Jonatan Steen.

Det er dog ikke kun folkeskolen, der ifølge Jens Jonatan Steen har brug for et kursskifte. Han mener ligeledes, at der skal sættes ind i forhold til privatskolerne.

”Vi må stille krav til privatskolerne om at tage et større socialt ansvar for deres massive statsstøtte. Ved lov har privatskoler ret til selv at vælge deres elever og ikke mindst retten til at smide dem ud, de ønsker. Her har vi brug for større gennemskuelighed, så vi kan belønne de skoler, der gør en indsats for at komme den sociale skævvridning til livs,” siger Jens Jonatan Steen.