Danmark skal lære af den tyske lønudvikling

Siden murens fald har det tidligere Vesttyskland oplevet en omvendt Robin Hood-fordeling af pengene pga. en skæv lønfordeling til gavn for de rige. De fattigste tyskere og den tidligere middelklasse er ikke de eneste tabere – udviklingen har også ramt den tyske statskasse. En lavtlønsstrategi i konkurrenceevnens navn rammer ikke kun den enkelte, men skader den samlede økonomi.

Den vesttyske lønudvikling siden 1989 har betydet, at de rigeste er løbet fra resten, mens middelklassen er forsvundet og de fattigste er blevet endnu fattigere. Det viser et nyt notat fra Tænketanken Cevea, der omtales i Politiken i dag. Den rigeste tiendedel har oplevet en stigning i indkomsten på 28 pct., mens den fattigste tiendedel har oplevet et fald på 26 pct. Det har ikke kun ramt den enkelte, hele samfundet er blevet fattigere, da statskassen lider under, at flere har brug for overførselsindkomster samtidig med, at der kommer mindre ind i skat.

"Den tyske vej med løntilbageholdenhed bliver ofte fremhævet som et godt eksempel for Danmark. Men det er en blindyde. For den betyder, at det kun er de rigeste, der vinder, og samfundet som taber. Vi er desværre allerede så småt i gang med at gå ned ad den vej. For selvom udviklingen i Danmark endnu ikke svarer til den tyske, så er også det danske arbejdsmarked under forandring. En forandring, der især sætter pres på de ufaglærtes løn og arbejdsvilkår,” siger Kristian Weise, direktør for Tænketanken Cevea.

Den skæve udvikling ses tydeligt i analysens sammenligning af indkomstudviklingen mellem perioden efter 1989 og samme årrække inden, fra 1973 til 1989. Siden 89 har den næst fattigste tiendel oplevet et indkomstfald på 0,8 pct. årligt. I perioden inden oplevede alle indkomstgrupper mindst 0,5 pct. årlig fremgang i indkomsterne.

”En af de grundlæggende årsager til udviklingen er at fagforeningerne er blevet svækket, arbejdsmarkedslovgivningen er blevet liberaliseret og overførselsindkomsterne er blevet forringet. Det har især ramt den lavere middelklasse og dem, der i forvejen havde meget lidt,” siger Kristian Weise.

Vesttyske overførselsindkomster og skat har til dels udjævnet indkomstudviklingen, men kun et stykke af vejen. Og indsatsen udfordres af at den tyske stat har udbetalt flere sociale ydelser til arbejdende fattige og samtidig haft færre skatteindtægter at inddrive.

”Vi skal tage ved lære af den tyske vej, hvor lønnedgang og manglende kompensation i overførelsesindkomster for de fattigste har medført tydelige indkomsttab. Derfor er et stærkt fokus på gode job og ordentlige arbejdsvilkår for de lavestlønnede i Danmark afgørende. Vejen frem er ikke lavere løn. Det er afgørende, at vi fortsætter med at udvikle hele arbejdsstyrken gennem uddannelse og opkvalificering,” siger Kristian Weise.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Kristian Weise på tlf. 4177 4570
Kommunikationschef Iben de Neergaard på tlf.: 2031 6687