Investeringsplan et godt første skridt

EU-Kommissionens investeringsplan på op til 300 mia. euro er et afgørende første skridt. Planen skal suppleres af en investeringspagt, mener Tænketanken Cevea.

Når EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i dag fremlægger sin investeringsplan på 300 milliarder euro (2.350 milliarder kr.) til jobskabelse og vækst i EU, er det en indrømmelse af, at EU har haft for ensidigt fokus på nedskæringer og besparelser. Det mener Tænketanken Ceveas direktør Kristian Weise:

”Sparepolitikken har været utilstrækkelig og alt for kortsigtet. Europa er fanget i stagnation og står overfor faretruende deflation. Det skyldes at stater, borgere og virksomheder holder på pengene. En europæisk investeringsplan vil kunne genoprette efterspørgslen i Europa og samtidig forbedre konkurrenceevnen,” siger Kristian Weise.

Hvis de europæiske lande koordinerer deres investeringer er effekten på vækst og beskæftigelse dobbelt så stor, som hvis landene investerer hver for sig. Koordinerede investeringer på eks. 1 pct. af BNP i tre år kan således skabe op til 5-6 millioner nye job. Derfor er planen, ifølge Kristian Weise, et godt første skridt, der dog bør få konsekvenser for andre dele af den førte politik.

”Det er noget selvmodsigende, hvis EU-Kommission onsdag fremlægger den nye plan – og samtidig truer Frankrig med en bøde, hvis landet ikke får styr på det forventede store underskud på de offentlige finanser. Det vil jo blot tvinge Frankrig til at stramme mere og reducere efterspørgslen. Kommissionen og EU’s medlemslande burde i stedet lancere en investeringspagt, der offensivt kan få Europa ud af den langstrakte krise,” siger Kristian Weise:

”En sådan pagt vil sikre, at den økonomiske regeringsførelse og koordination i Europa ikke kun handler om at overvåge størrelsen af landenes underskud, men også om at handle i fællesskab for at skabe vækst. Det vil sikre, at EU-landene ikke går i vejen for hinanden og via vedvarende nedskæringer trækker efterspørgsel og aktivitet ud af de europæiske økonomier.”