Hver tiende tyske lønmodtager er fattig

Siden 1973 er antallet af ’arbejdende fattige’ i Tyskland mere end fordoblet. En ny analyse fra Tænketanken Cevea viser, at hver tiende tyske lønmodtagere i dag har under 7.500 kr. til rådighed efter skat. Herhjemme er særligt ufaglærte stillinger allerede hårdt presset. Danske politikere bør tage udviklingen til efterretning og fravælge at gå i tyske fodspor, mener analysechef.

Én ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea, der bringes i Ugebladet A4 mandag d. 8. december. Hvis en person tjener under 60 procent af medianlønnen for et land, defineres vedkommende af Eurostat som fattig. Det betyder i Tysklands tilfælde, at ti procent af lønmodtagerne har under 7.500 kr. til rådighed efter skat om måneden. Antallet er mere end fordoblet siden 1973, hvor det kun drejede sig om fire procent.

”Det tyske arbejdsmarked har oplevet en enorm polarisering de seneste år. Den store stigning af arbejdende fattige er en direkte konsekvens af en række liberaliseringer på det tyske arbejdsmarked, der har medført store stigninger i antallet af atypiske ansættelser eksempelvis deltid. Derudover kan arbejdsgiverne ansætte folk i lavtlønnede ’mini- og midijob’. Dermed er der også blevet færre middelklassejob med middelklasselønninger,” siger Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea.

Fattigdommen er særligt udbredt blandt folk i ufaglærte stillinger eksempelvis rengøringsassistenter, tjenere og bartendere. Her ligger mere end 25 procent under fattigdomsgrænsen. Den overenskomstmæssige mindsteløn er på 41 kr. i timen, men næsten hver femte ansatte i hotel- og restaurationsbranchen tjener mindre. Det skyldes, at færre tyskere er dækket af en overenskomst end tidligere. Siden 1998 er tallet faldet fra over 76 procent til 61 procent.

”De svækkede fagforeninger har sværere ved at løfte overenskomsterne, ligesom de har sværere ved at sørge for, at de rent faktisk bliver overholdt. Det er et skidt tegn for de tyske lønmodtagere, der ikke længere har en stærk repræsentant til at sikre dem ordentlige forhold og anstændig løn.” fortæller Jens Jonatan Steen.

Jens Jonatan Steen mener desuden, at vi i Danmark kan lære meget af vores sydlige naboers situation.

”De tyske politikere har med deres ensidige lavtlønsstrategi skabt en ny underklasse, der har umådeligt svært ved at klare sig, selvom de knokler på fuld tid. Det giver lange køer ved kirkernes madudlevering og holder den indenlandske efterspørgsel i Tyskland nede. Når vi også i Danmark oplever et pres for at få satse på lav løn, bør konsekvenserne af den tyske strategi få fortalerne for ringere løn til at besinde sig. Vi skal satse på vores egne fordele: Høj organisering, høj kvalitet og stor værditilvækst frem for laveste fællesnævner,” siger Jens Jonatan Steen.