Danske medarbejdere er lønnen værd

De danske virksomheder får fuld valuta for de penge, der går til aflønning af medarbejdere. En ny analyse fra Tænketanken Cevea viser, at danske medarbejdere i gennemsnit tilfører virksomhederne 411 kroner per arbejdstime. Modregner man udgifter til løn, står virksomhederne med en gevinst på 160 kroner per arbejdstime. Det er næsthøjest i Europa.

De danske medarbejdere er en god forretning for virksomhederne i Danmark. I gennemsnit tilfører den danske medarbejder sin virksomhed 411 kroner per arbejdstime. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea. Af de 411 kroner, som arbejderen i timen genererer, går 251 til aflønning. De danske virksomheder står dermed tilbage med en gevinst på 160 kroner per arbejdstime, hvilket svarer til en europæisk andenplads.

”Der er ingen tvivl om, at de danske arbejdere er hver eneste krone af deres løn værd. Selvom lønningerne i Danmark er højere end i mange andre europæiske lande, er det ubestrideligt en god forretning for virksomhederne, når man ser på den værdi, de får igen,” siger Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea.

Kigger man på den danske industri, står det om muligt endnu bedre til. Her er arbejderne med en gennemsnitlig tilført værdi på 464 kroner per arbejdstime ikke blot de mest produktive i Europa. De giver også virksomhederne et rekordhøjt udbytte på 188 kroner, når lønnen er trukket fra. Og det er selvom, de danske industriarbejderes lønninger er næsthøjest i Europa. I transport- og lagerbranchen scorer danskerne ligeledes en topplacering, hvad værditilførsel angår – kun overgået af Belgien.

”Produktiviteten i den danske industri er skyhøj, men vi kan se, at lønningerne ikke er fuldt med de seneste år. Det er virksomhederne nok ganske tilfreds med, men det er langtfra sikkert, at det har gavnet beskæftigelsen. Siden 2008 har branchen mistet mange job, og stigningen i værditilførsel skyldes derfor til dels færre arbejdstimer og en effektiviseret produktion. Og det er udelukkende kommet virksomhederne til gode,” siger Jens Jonatan Steen.

Også i lavtlønsbrancher som eksempelvis hotel og restauration er den danske værditilvækst størst i Europa. Grundet landets relativt høje minimumslønninger placerer Danmark sig dog midt i feltet, når man sammenligner forskellen mellem løn og værdiskabelse. Lønniveauet begrænser dog ikke jobskabelsen synderligt, da branchen er en af de hurtigst voksende i landet.

”Lande som Tyskland har lave lønninger og en middelmådig produktivitet, og det kan bestemt være en profitabel kombination for virksomheder. Men samme kan lande som Danmark, hvor lønomkostningerne er betydelige, men produktiviteten samtidig er enestående høj. Og der er ingen tvivl om, at flest nyder bedst af den sidste model. Derfor bør vores midler til en bedre konkurrenceevne være opkvalificering af arbejdsstyrken gennem uddannelse og fortsatte ordentlige arbejdsforhold. De danske lønninger er i hvert fald ikke en forhindring for værdiskabelse,” siger Jens Jonatan Steen.