Danmark kan lære af lønpresset fra vesttyske deltidsjob

Vesttysk arbejdsmarkedsudvikling fra 1989 til 2010 har medført stærkt stigende ulighed. Lønningerne presses af lavlønsstrategi og lempelig lovgivning for deltidsjob. Det viser ny analyse fra Tænketanken Cevea. Antallet af danskere på deltid stiger, derfor er det relevant at lære af de tyske erfaringer, siger Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen.

Over halvdelen af vesttyskerne har oplevet en lønnedgang siden 1989, og knap en fjerdedel af alle job havde i 2010 en timeløn under 75 kr. Den primære årsag til udviklingen er et stigende antal lavtlønnede deltidsjob, muliggjort af en lempelig deltidslovgivning. Sideløbende er antallet af middel- og lavtlønnede fuldtidsjob faldet. Det viser ny analyse af Cevea.

”Den vesttyske udvikling viser tydeligt, at den førte arbejdsmarkedspolitik har konsekvenser for fordelingen mellem rige og fattige. Tyve års deregulering og løntilbageholdenhed har været tyve års lønulighed. Det er bemærkelsesværdigt for et velstående land som Tyskland, at kun et lille mindretal af alle job oplever lønfremgang,” siger Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen.

I 2010 var 12 pct. af alle vesttyske job et deltidsjob til under 75 kr. i timen, hvorimod det kun var 6 pct. i 1989. Af alle deltidsjob i 2010 havde hele 41 pct. en timeløn under 75 kr. mod 38 pct. i 1989. Samtidig er antallet af minijob eksploderet, og de blev de mest almindelige. Minijob er en type deltidsjob med en maksimal månedsløn på 3000 kr. Hele 17 pct. af alle vesttyskere har et minijob, og det er minijob, der er årsagen til, at lavtlønsjobbene klumper sig sammen omkring det lave lønniveau.

I Danmark er en lignende udvikling af deltidsjob under optræk. En analyse af Arbejdernes Erhvervsråd viser, at antallet af danske fuldtidsansatte er faldet med 200.000 siden 2002. Samtidig er antallet af deltidsansatte steget med over 150.000.

”Der er stort pres på, at vi i Danmark også indfører lavlønsstrategi og deregulerer arbejdsmarkedet for at kunne konkurrere med andre lande, men faren ved dette er, at det kan have en afsmittende effekt på det generelle lønniveau, hvor store dele af befolkningens løn udhules, som det er set i Tyskland. I stedet er det afgørende, at vi fortsætter med at udvikle hele arbejdsstyrken gennem uddannelse og at sikre ordentlige arbejdsvilkår. Den danske model skal ikke kun bevares men også styrkes,” slutter Jens Jonatan Steen.