Vi forstår ikke hvad politikerne siger

Sprogforvirring får danskerne til at støtte politik, der går mod deres vilje. En ny analyse fra Tænketanken Cevea viser, at danskerne ikke forstår et af de mest afgørende ord i dansk politik over det seneste årti. Det er et demokratisk problem, at komplicerede emner ikke formidles bedre. Politikerne skal blive bedre til det frem mod valget,” siger analysechef.

Sprogforvirring får danskerne til at støtte politik, der går mod deres vilje. En ny analyse fra Tænketanken Cevea viser, at danskerne ikke forstår et af de mest afgørende ord i dansk politik over det seneste årti. Det er et demokratisk problem, at komplicerede emner ikke formidles bedre. Politikerne skal blive bedre til det frem mod valget,” siger analysechef.

Når politikere taler om at øge ”arbejdsudbuddet”, så går forståelsen galt hos danskerne. At øge ”arbejdsudbuddet” betyder nemlig at flere arbejdstagere kommer til at stå til rådighed på arbejdsmarkedet eller at flere er villige til at arbejde mere. Men hele 73 procent af befolkningen tror fejlagtigt, at øge ”arbejdsudbuddet” betyder at skabe flere jobs. Det viser analysen fra Cevea på baggrund af en rundspørge blandt 1000 danskere foretaget af analyseinstituttet Userneeds. Et godt eksempel på en reform, der skulle øge udbuddet af arbejdskraft er forkortelsen af dagpegene.

”Argumenterne for mange af de seneste 10 års velfærdsreformer er baseret på et begreb, som bliver opfattet modsat af, hvad det rent faktisk betyder. Det er et stort demokratisk problem, at politikere, embedsmænd og medier taler, så danskerne ikke forstår, hvad de siger. De baserer deres reformer på en falsk virkelighed,” siger Jens Jonatan Steen, analysechef hos Tænketanken Cevea.

Analysen viser også, at flere end to ud af tre af danskerne ønsker, at politikere skal fokusere på at skabe flere nye job og ikke en længere kø til de eksisterende job. Alligevel blev ordet brugt flittigt brugt i debatten om dagpengeforringelser af de danske politikere og medier.

”Når så vigtige begreber i samfundsdebatten i vidt omfang bliver misforstået, så betyder det, at store grupper af danskere er afskåret fra at forstå de politiske beslutninger og reformer. Det er udtryk for en forfejlet politisk formidling,” siger Jens Jonatan Steen.

Den manglende forståelse af ”arbejdsudbuddet” gør sig gældende på tværs af uddannelsesniveau. Således misforstår to tredjedele af danskerne med en lang videregående uddannelse ”arbejdsudbuddet”, som værende flere job til rådighed.

”Øget arbejdsudbud betyder forstærket konkurrence om de eksisterende job. Det vil derfor være direkte skadeligt at anvende det i situation, hvor man har faldende beskæftigelse og stigende arbejdsløshed, som vi oplevede det under den globale økonomiske krise,” siger Jens Jonatan Steen, der samtidig opfordrer politikerne og især medierne til at blive mere selvkritiske i deres samfundsøkonomiske formidling.