Nytænk de økonomiske løsninger

Uge 4 har fokus på den globale økonomi. Løsningerne bør ikke være mere af de sædvanlige. Det er på tide at se mod løsninger, der gavner den brede befolkning og skaber nye job i stedet for at give mere til dem der har i forvejen, siger Kristian Weise, direktør i Tænketanken Cevea:


”Udviklingen i den globale økonomi er på dagsordenen i uge fire. World Economic Forum, ECB’s mulige opkøb af statsobligationer, og de græske vælgeres opgør med den europæiske økonomiske politik peger alle på de store udfordringer, vi står med på den globale økonomiske bane. Det går åbenlyst den forkerte vej. Det vil det blive ved med at gøre, hvis ikke der tænkes nyt og findes løsninger, der gavner den brede befolkning, skaber job og vækst for de mange – i stedet for kun at understøtte de få med mange penge på kontoen i forvejen.”

”Kernen i de problemer, vi ser på den globale, europæiske og danske økonomiske dagsorden er, at den økonomiske politik bliver udstukket af snævert tænkende eliter og på baggrund af finansielle prioriteter alene. Politikerne har givet op, og har fx på europæisk plan overladt ansvaret for at finde løsninger til centralbanken alene. Deres løsninger - dem som de græske vælgere protesterer imod, og som vil blive anbefalet i Davos – forholder sig ikke i tilstrækkelig grad til almindelige menneskers livsvilkår. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at ECB’s handlinger vil være til fordel for finansmarkedet. Det er ikke godt nok.”

”Politikerne går galt igen, hvis de undlader at tage et opgør med de stærke lobbyister og ideologer, der med finansverdenen og de store penge i ryggen bliver ved med at insistere på, at den økonomiske vækst skal komme oppefra. Det er efterhånden vist, at ideen om, at hvis blot de rige får penge og finansiel frihed nok, så skal det nok dryppe ned af. Det gør det ikke. Derfor skal der tænkes om, og fokuseres på at sikre vækst, der inkluderer de mange og dermed bygges fra midten af samfundet af og ud. Økonomisk politik må understøtte lønmodtagere og forbrugere i langt højere grad end den gør i dag. Ellers fraskriver vi os igen muligheden for ordentlig vækst, stabilitet og jobskabelse.”