68 % af danskerne bliver tabt i debatten

68 % af danskerne bliver tabt i debatten

Debatsiderne i de trykte danske medier er domineret af akademikere. En gennemgang af to ugers indlæg viser, at 42 % af alle indlæg er skrevet af landets akademikere, på trods af, at de kun repræsenterer 7 % af befolkningen. Det er et problem, at en stor del af danskerne ikke bliver hørt. De bliver tabt i demokratiet, siger Bjørn Hansen, uddannelseschef i Tænketanken Cevea

Den danske meningsdanner er i grove træk akademikeren med ressourcer til at spidde samfundet i lange indlæg. Danmarks 7 % akademikere fylder således 42 % af spalterne i de danske aviser. Modsat akademikerne fylder ufaglærte, faglærte og erhvervsrettet kun 9 procent i debatten, på trods af, at de udgør mere end to tredjedele af befolkningen. Hertil er tendensen, at længden af taletiden i akademikeres indlæg er betydeligt længere, da de bedriver 57 % af de indlæg, der fylder mere end 300 ord. Det viser en gennemgang af to ugers debatsider foretaget af Tænketanken Cevea.

”I debatter om arbejdsmarked og velfærd er det et helt åbenlyst et problem, at de mennesker, der har den konkrete erfaring fra mødet med fru Jensen i ældreplejen eller Viktoria i børnehuset, ikke kommer til orde,” siger Bjørn Hansen, uddannelseschef i Tænketanken Cevea.

”Det er ikke bare trist for den enkelte, at debatten er så skæv, det er et tab for os alle. For når SOSU assistenten, håndværkere eller stewardessen ikke kan genkende sig selv i spalterne, så føler han eller hun sig koblet af og mister tilliden til demokratiet. Samtidig mister demokratiet vigtige erfaringer, der kunne være med til at styrke fællesskabet.” siger Bjørn Hansen, uddannelseschef i Tænketanken Cevea.

De danske medier skævrider billedet af den danske virkelighed. For at ændre på procenterne arbejder Cevea netop med at give flere stemmer kraft til at gøre sig bemærkede i medierne. I weekenden startede et nyt hold Faglige meningsdannere; et hold med deltagelse af bl.a. en havnearbejder, en stewardesse, en cykelsmed og en tømrer. Fagligt engagerede mennesker, der gerne vil have redskaberne til at få deres erfaringer fra en faglig hverdag med i debatten.

”Vi møder på holdene mennesker, der er stærkt engageret og fagligt stolte af det arbejde, de udfører i det daglige. Det vi kan give dem er viden, redskaber og mod til at flytte debatten ud af egen stue – og ind i det offentlige rum,” forklarer Bjørn Hansen, uddannelseschef i Tænketanken Cevea.

Erfaringer fra tidligere hold viser, at der er god grund til at investere i de faglige stemmer. Allerede efter første weekend er de fleste aktive, efter fire har de redskaber til at bringe de faglige erfaringer, udfordringer og løsningsforslag i spil både på arbejdspladsen, på skrift via bloggen Udenfilter.dk, i debatindlæg eller kronikker og gennem aktiv deltagelse på de sociale medier.

”Viljen er der, men redskaberne mangler. I foråret 2014 holdt Cevea et endagskursus for 10 sosu’ere - syv af dem har efterfølgende haft debatindlæg i medierne. Én af dem blev i 2014 en af årets mest læste historier på tv2.dk, og en anden fik så stor appetit på at blande sig i debatten, at hun i weekenden deltog i Ceveas faglige menningsdannerkursus”.