Deltidsansatte udgør uudnyttet potentiale

Der kan skabes, hvad der svarer til 61.579 fuldtidsstillinger, hvis alle der ufrivilligt arbejder på deltid arbejdede fuld tid i stedet. Det viser en ny analyse fra tænketanken Cevea.

Næsten hver femte deltidsansatte ville hellere arbejde på fuld tid. Hvis alle deltidsansatte, der ønsker at arbejde i fuldtidsjob, fik deres ønske opfyldt, vil det kunne skabe over 60.000 fuldtidsstillinger. Tallet er fundet ved at tage det gennemsnitlige antal timer om ugen, som de deltidsansatte i Danmark arbejder, og så regne fra det op til en fuldtidsstilling.

”De fleste, der arbejder på deltid, har selv valgt det. Typisk fordi det får deres hverdag til at hænge bedre sammen. Men næsten hver femte deltidsansatte vil faktisk hellere arbejde fuld tid end deltid. Der gemmer sig et stort uudnyttet potentiale for at skabe mere arbejdskraft bag de tal,” siger direktør i Cevea, Kristian Weise.

Ifølge Kristian Weise vil det hverken betyde opkvalificering eller pisk og gulerod, at få de ufrivilligt deltidsansatte flyttet over i fuldtidsstillinger:

”Der er i dag er over 110.000 danskere, der ønsker at bytte deres deltidsjob ud med en fuldtidsstilling. Og vi taler vel at mærke om mennesker, der allerede er ude på arbejdsmarkedet, og som altså har et ønske om, at arbejde mere. De må forventes allerede at passe til det job, de har.”

Ofte har de fleste politiske initiativer, der forsøger at få flere ud på arbejdsmarkedet, væsentlige omkostninger. Det er ikke der til gengæld ikke ved at flere går fra deltid til fuld tid:

”Fuldtidsvejen til flere hænder på arbejdsmarkedet indeholder den store fordel, at der ikke er nogen pris eller negative følgevirkninger. Det vil betyde øget indtægt for de berørte. Ikke bare i dag, men resten af livet og når de går på pension. Samtidig vil det give flere skatteindtægter og reducere de beløb fra det offentlige, de ufrivilligt deltidsansatte eventuelt får i boligsikring, fripladser i institutioner og så videre,” siger Kristian Weise og fortsætter:

”Det er hvad man på moderne dansk kalder en win-win-situation. Så skal vi ikke se, om det er en mulighed vi kan udnytte?”