Velfærdstaten som ulighedsbekæmper

Cevea sætter i dag fokus på ulighed på konferencen Ulighedens Topmøde 2015. Blandt gæstetalerne er blandt andre vicedirektør i IPPR Richard Muir samt organisationskonsulent Bo Vestergaard. Begge vil de give deres bud på et velfærdssamfund, som bekæmper ulighed. ”Ulighed er et problem, der kommer snigende,” siger analysechef i Cevea, Frank Skov.

Velfærdsstaten som ulighedsbekæmper er teamet, når tænketanken Cevea i dag afholder konferencen Ulighedens Topmøde i samarbejde med fagforbundene LO, FOA, FTF samt Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger. På konferencen vil en række internationale forskere og mennesker med ulighed tæt inde på livet diskutere hvordan velfærdsstaten kan bekæmpe ulighed.

”Cevea sætter fokus på ulighed i dag, fordi det er et problem, der kommer snigende. Ulighed handler ikke bare om forskellen mellem rig og fattig. Ulighed har langt mere vidtgående konsekvenser. Vores analyser peger blandt andet på konsekvenser i danskernes generelle sundhed og vores børns trivsel i skolerne,” siger Frank Skov, analysechef i Cevea.

Cevea har inviteret en lang række gæstetalere, til at komme med løsninger på, hvordan velfærdsstaten kan give lige muligheder for alle.

Richard Muir, der er vicedirektør ved den ledende britiske tænketank Institute for Public Policy Research, vil på konferencen tale om relationel velfærd, hvor inddragelse af borgeren og relationsopbygning mellem staten og civilsamfundet er centrale elementer.

Organisations- og ledelseskonsulent Bo Vestergaard vil give den danske vinkel på relationel velfærd. Han vil præsentere ideerne bag og værktøjet til relationel koordinering; en metode hvorpå kvaliteten i den fælles velfærd kan løftes gennem tværfagligt samarbejde.

Ifølge Frank Skov, har velfærdstaten netop brug for ny energi og nye løsninger for at bekæmpe ulighed:

”Ceveas analyser viser, at ikke alle i Danmark har lige muligheder for at skabe sig det liv, de vil. Uligheden rammer bredt, og Danmark er ved at udvikle sig til at et skævt samfund, hvor danskerne lever i vidt forskellige verdner. Der er brug for at gentænke styringen af den offentlige sektor, for at komme problemerne til livs.,” siger Frank Skov.