Cevea: K-forslag er falsk varebetegnelse

De Konservative foreslår i dag et loft på, hvor meget man skal modtage i sociale ydelser som kontanthjælp, fordi det ifølge den konservative formand Søren Pape vil skabe større afstand mellem ydelserne og de laveste lønninger. Det er ifølge direktør i Cevea Kristian Weise falsk varebetegnelse. Lønninger og ydelser følges ad, så forslaget vil ikke give mere luft mellem de to, blot skabe fattigdom blandt pressede børnefamilier.

Kristian Weise siger:

"De Konservatives forslag vil ikke have den ønskede effekt - nemlig at give en større gevinst til dem, der er i arbejde. På sigt vil lønningerne nemlig tilpasse sig det lavere kontanthjælps- og dagpengeniveau. Det ved økonomer og arbejdsmarkedsforskere. Derfor er forslaget præsenteret under falsk varebetegnelse."

"Lavere dagpenge eller en kortere dagpengeperiode vil markant svække den danske model. Det danske arbejdsmarked er et af de mest fleksible i verden. Det skyldes at danske lønmodtagere har den økonomiske tryghed, som det sociale sikkerhedsnet giver. Hvis lønmodtagerne ikke har den tryghed i form af et dagpengeniveau, som man kan leve nogenlunde for, så vil de ønske mere sikkerhed i ansættelsen – og det vil svække fleksibiliteten."

"De Konservative viser deres sande ansigt med Søren Papes seneste udmelding. Og det er meget langt fra den sociale samvittighed, som partiet historisk har hævdet at stå værn om, ikke mindst ved tidligere konservative som Palle Simonsen. Markant lavere kontanthjælp, som Pape foreslår, vil skabe øget fattigdom blandt i forvejen pressede børnefamilier."