Et uddannelsesmæssigt skævt Folketing

Der er en stor overrepræsentation af akademikere blandt folketingskandidaterne og nuværende medlemmer af Folketinget. Det viser en ny opgørelse fra tænketanken Cevea. Det kan være et problem, at befolkningen ikke føler sig repræsenteret, påpeger direktør i Cevea, Kristian Weise.

Lange uddannelser er overrepræsenteret blandt folketingskandidater og nuværende medlemmer af Folketinget. Blandt folketingskandidater er der næsten 40 pct. med en kandidatuddannelse, mens der blandt nuværende medlemmer af Folketinget er 44 pct. med en kandidatuddannelse. Til sammenligning har blot 9 pct. af befolkningen mellem 20 og 69 år en kandidatuddannelse.

”Vores opgørelse viser en klar skævhed i folketingskandidaters og nuværende medlemmer af Folketingets uddannelsesniveau i forhold til befolkningens. Der er fire gange så mange folketingskandidater med en kandidatuddannelse, som der er blandt almindelige danskere,” siger Kristian Weise, direktør i tænketanken Cevea.

Det er kun 21 pct. af folketingskandidaterne, der har en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse, mens det blandt befolkningen er 36 pct. Blandt de nuværende medlemmer af Folketinget er tallet 11 pct.

”En overrepræsentation af folketingskandidater og medlemmer af Folketinget, der har en kandidatuddannelse, betyder samtidig at alle andre uddannelsesgrupper er underrepræsenterede. Det kan få betydning for den demokratiske deltagelse, hvis store dele af vores samfund ikke føler sig repræsenteret af det Folketing, vi har,” siger Kristian Weise.

Den manglende repræsentativitet i Folketinget kan også få direkte konsekvenser for den førte politik, mener Kristian Weise.

”Det er et problem, når den politiske magt er så skævt fordelt mellem samfundets sociale grupper. Folk med længerevarende uddannelser har ofte levet et andet liv end dem med kortere uddannelser. Det har en betydning, når man skal træffe beslutninger om fremtidens kontanthjælp, uddannelsessystem og indsatsen overfor eksempelvis social dumping. Så er det afgørende, at beslutningstagerne ikke kun kommer fra en uddannelsesmæssig elite,” slutter Kristian Weise.