Løkkes regeringsgrundlag gir et mere delt Danmark

Kommentarer fra Ceveas direktør, Kristian Weise, til regeringsgrundlaget for den nye regering:

”Når Lars Løkke med den ene hånd vil svække det sociale sikkerhedsnet i form af et kontanthjælpsloft, og med den anden hånd vil sænke skatten for de rigeste, så øger han uligheden markant. Dermed svækker han også det, der er Danmarks styrke – vores sammenhængskraft”, siger Kristian Weise.

”Løkkes indgreb vil få betydning for dem, de rammer. Lavere kontanthjælp eller lavere topskat vil, afhængigt af hvem man er, kunne mærkes på pengepungen. Men ingen af delene er effektive økonomiske midler i forhold til det, der er deres hensigt. Lavere kontanthjælp vil føre til lavere lønninger. Så det vil ikke ’bedre kunne betale sig at arbejde’. Samtidig er det meget usikkert, om lavere topskat får flere til at arbejde mere.”, understreger Kristian Weise.

”Lars Løkkes Danmark bliver et væsentlig mere opdelt Danmark. Det bliver tydeligt, hvem der er på vinderholdet og hvem, der er på taberholdet. Den opdeling, som den globale økonomi skubber på for, vil kun blive styrket af den politik, der føres af den nye danske regering. Det er ærgerligt og meget uhensigtsmæssigt”, siger Kristian Weise.