Privatskoleboom på Sjælland

Mere end hvert sjette barn går i privatskole. Især i sjællandske kommuner er der sket en stigning i privatskoleelever. Det viser en ny analyse fra tænketanken Cevea.

Netop nu tager danske børn hul på et nyt skoleår. For et stadigt stigende antal af dem foregår det på privatskole fremfor folkeskole. Det har været tendensen siden 2000. Men hvor det traditionelt oftest har været bybørn, der søgte mod privatskoler, begynder landdistrikterne og de kommuner, der ligger mellem land og by, at have flere og flere børn i privatskoler.

”Bykommuner har traditionelt haft en større koncentration af elever i privatskoler. Men over de seneste år har det udlignet sig. Vi kan se, at 87 ud af 98 kommuner har oplevet en stigning i antallet af elever, der går i privatskole,” siger Maj Baltzarsen, analytiker i tænketanken Cevea.

Især i Region Sjælland går flere og flere børn i privatskole. I nogle kommuner er det mere end hvert fjerde barn, der er privatskoleelev. I Stevns Kommune går 26,1 procent af børnene i privatskole, hvilket er en stigning på hele 20 procent siden 2000. I Holbæk er det 26,5 procent af børnene, der går i privatskole, mens det på Lolland er 27,5 procent.

”Det kan være problematisk, at flere og flere børn ikke går i den fælles folkeskole. Privatskoler er langt mere polariserede end folkeskolen. Det betyder, at børnene på de private skoler møder et mindre bredt udsnit af befolkningen, hvilket kan føre til, at børnene får mindre forståelse for andre samfundsgrupper,” siger Maj Baltzarsen.

På landsplan går 17 procent af alle børn i grundskolen går i dag i privatskole. Cevea peger på et socialt taxameter som løsning på problemet.

”Vi bør stille krav til privatskolerne om, at de skal tage et socialt ansvar i forhold til ressourcesvage elever. Det kan blandt andet ske gennem et socialt taxameter, som vi kender det fra folkeskolen, hvor pengene følger eleven. Men det vigtigste er at skabe en stærk folkeskole, så folkeskolen er førsteprioritet for flest mulige forældre,” slutter Maj Baltzarsen.

Læs Ceveas analyse her.