Brug for dansk debat om investorbeskyttelse

Det kan få alvorlige konsekvenser for det danske samfund hvis frihandelsaftalen mellem EU og USA bliver gennemført i sin nuværende form. Derfor har Tænketanken Cevea arrangeret en høring, der sætter fokus på den kontroversielle investorbeskyttelse, der vil overføre magt fra de danske domstole til en ikke-statslig voldgift.

EU og USA forhandler i øjeblikket om den transatlantisk handels- og investeringsaftale, TTIP. I aftalen indgår bestemmelser om det, der i daglig tale kaldes ISDS: En særlig tvistbilæggelsesmekanisme mellem investorer og stater (investor-to-state dispute settlement). Mekanismen giver udenlandske investorer mulighed for at anlægge sag mod et land helt uden om de nationale domstole, hvis investorerne mener, at lokale reguleringer strider imod regler indskrevet i investeringstraktaten.

Simon Lester fra CATO instituttet er blandt eksperterne på Ceveas høring tirsdag. Han sætter spørgsmål ved nødvendigheden af ISDS mekanismen:

”Støtter af ISDS insisterer på at mekanismen er afgørende for TTIP. I virkeligheden er ISDS langtfra en ideel metode til at beskytte investeringer. Når det kommer til to økonomier med højtudviklede nationale retssystemer, giver det endnu mindre mening. ISDS er blevet en magnet for kritik af TTIP aftalen. Hvis USA og EU vil gøre sig forhåbninger om at afslutte forhandlingerne om TTIP i den nærmeste fremtid, bør de fjerne ISDS.”

Professor Jan Kleinheisterkamp, London School of Economics and Political Science, der også kommer til høringen, påpeger at en TTIP aftale med ISDS vil betyde, at man sætter borgernes rettigheder over styr for at favorisere internationale investorer:

”En af de primære udfordringer ved ISDS er at sikre, at de rettigheder, der bliver givet til udenlandske investorer, ikke overgår de rettigheder, der bliver givet til egne borgere og investorer her i Europa. De investorrettigheder, der bliver forhandlet i TTIP, skal udformes så de beskytter amerikanske selskaber mod diskrimination. Det må ikke ske på bekostning af national lovgivning, for så kommer vi til at diskriminere mod egne borgere, egne virksomheder og underminere de nationale regeringers ret til at regulere gennem lovgivning.”

Blandt de øvrige eksperter er: Lauge Poulsen, University College London, tidl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen og voldgiftsadvokat Ole Spiermann. Efter ekspert oplæggene vil der være en paneldebat med danske politikere og interessenter fra dansk erhvervsliv.

Program og tilmelding