Cevea vil holde S-ledet regering op på valgløfterne

”I 2011 skal danskerne igen til valgurnerne. Cevea vil gøre sit for at holde en kommende – og forhåbentligt rødere – regering op politiske udmeldinger, socialdemokraterne, SF og radikale kommer med, inden de flytter ind i regeringskontorerne. De er vigtigt, at rød blok står fast på kerneidealerne. Vi skal ikke vende tilbage til den tid for et par år siden, hvor vælgerne ikke kunne kende forskel på de politikker og tiltag, der kom fra højre og venstre side i folketingssalen,” siger Jens Jonatan Steen, direktør for Cevea.

”Ceveas rolle i 2011 bliver at huske politikere, meningsdannere og offentligheden på, at den retning, det danske samfund tager, er et politisk valg, ikke en nødvendig udvikling, som vi står magtesløse overfor. Her er der brug for skarpe idéer og idépolitisk forståelse, og det vil Cevea bidrage til via debatrækker, analyser og en ny stor satsning ’Ulighedens topmøde’”, siger Jens Jonatan Steen.

Skærpet idepolitisk profil

Cevea vil i 2011 arbejde målrettet på at styrke tænketankens idépolitiske profil. Tre temaer vil stå centralt gennem hele året, nemlig ulighed, frivillighed og statens ansvar. Den skærpede idépolitiske profil betyder skarpere udmeldinger og prioriteringer samt en tydeligere rød tråd i Ceveas indsatser.

Derudover har Cevea planlagt to debatrækker med fokus på henholdsvis den frivillige sektor og grænserne for statens ansvar. Hvordan Danmark vælger at forholde sig til disse to emner har nemlig afgørende betydning for, hvilket samfund det danske udvikles til i fremtiden.
Ulighedens topmøde

Endelig byder året på det stort anlagte ”Ulighedens Topmøde”, som løber af stablen d. 23. februar 2011 og har til formål at sikre kontinuerligt fokus på bekæmpelse af den stadigt stigende ulighed i Danmark. Den britiske ekspert inden for social ulighed, Richard Wilkinson, vil indlede topmødet med afsæt i spørgsmålet ”Hvem betaler prisen for ulighed?”