Nyt Cevea fokuserer på politik: Vil have mere indflydelse

Tænketanken Cevea har de senere år haft vokseværk i både aktiviteter, omsætning og medarbejdere. Nu slår væksten over i en knopskydning, skabelsen af en ny organisation og fokusering på eget kernearbejde.

Cevea har de seneste syv år lavet analysearbejde, deltaget i den offentlige debat og efterhånden stået for stadig flere uddannelsesforløb. Cevea har desuden hjulpet ikke mindst fagforeninger med organisationsudvikling og kampagner. De to typer af aktiviteter deles nu op i to organisationer.

Cevea fortsætter kerneaktiviteterne og fokuserer på tænketanksarbejde og politiske uddannelser. Den nye organisation, Huset DeltagerDanmark, vil fokusere på udvikling af fællesskaber og involvering i samarbejde med både fagforeninger, kommuner og andre interesserede organisationer.

For Cevea betyder det et strategiskifte, hvor der skal større fokus på politikudvikling og påvirkning af ikke bare holdninger og debat, men også beslutningsprocesser.

”Cevea har været et stærkt inkubatormiljø. Vi har tiltrukket mange dygtige folk og sat mange nye ting i gang. Vi har haft succes med at sætte dagsordener og påvirke den offentlige meningsdannelse på en række områder. Men der er nogle ting som det er afgørende, vi bliver bedre til. Vi skal have mere gennemslagskraft”, forklarer Ceveas bestyrelsesformand, Vibe Voetmann, og peger blandt andet på at det politiske debatklima ikke levner meget plads til at diskutere nye løsninger, og at det giver tænketanke en ny rolle i Danmark.

”Politik bliver i stigende grad formuleret uden for partierne, i både interesseorganisationer og i embedsværket. Derfor er der mere end nogensinde brug for en uafhængig, progressiv tænketank. For at udfylde den rolle bedre har vi brug at fokusere endnu mere på analyse og politikudvikling. Derfor har vi valgt at dele organisationen op, så vi kan koncentrere os endnu mere om kernefunktionerne i en tænketank”, siger Vibe Voetmann.

En klarere rolle som tænketank og netværk for progressive kræfter i Danmark vil kræve ændringer i organisationen og en række nye aktiviteter, forklarer direktør Kristian Weise:

”Cevea skal være analytisk stærkere. Vi skal være bedre til at udvikle, opsamle og fremføre ideer til udvikling af det danske samfund. Det er vores kerneprodukt. Og så skal vi være bedre til at søge indflydelse. Første periode i Ceveas liv handlede om at etablere Cevea som aktør i den offentlige samtale, og som samlingspunkt. Næste periode skal handle om at få bragt Cevea tættere på samfundets beslutningsprocesser”, siger Kristian Weise.

Cevea vil i løbet af første kvartal 2016 være på plads med en styrket organisation til de nye mål.

Fakta:

Ceveas omsætning er vokset fra 2 mio. kr. i 2011 til 11,5 mio. kr. i 2014. I 2015 forventes den at blive ca. 12 mio. kr. Cevea har i efteråret 2015 haft 13 fuldtidsmedarbejdere i. I 2011 havde man 3.

For yderligere opfølgning eller uddybning, kontakt direktør Kristian Weise på tlf. 4177 4570.