Pressemeddelelser

 • Cevea: Lad konjunkturerne bestemme dagpengeperioden

  Pressemeddelelser ‐ 6. May 2013

  Dele af fagbevægelsen foreslår i dag en forkortelse af dagpengeperioden til gengæld for en markant kortere genoptjeningsperiode. Cevea ser fordele ved sidste del af løsningen, men anbefaler - ligesom de økonomiske vismænd - i stedet et fleksibelt dagpengesystem, der er indrettet efter udviklingen i økonomien. ”Det vil være en sejr at forkorte genoptjeningsperioden. Fordelene ved en kortere genoptjening er et mere dynamisk arbejdsmarked, hvor folk får større incitament til at tage…

 • 1. maj: Kampdag i utryghedens tegn

  Pressemeddelelser ‐ 2. May 2013

  Den fortsatte økonomiske krise og høje arbejdsløshed kaster mørke skygger over 1. maj festerne over hele Danmark. Både taler og publikum vil bære præg af den svage vækst og manglende jobskabelse. Danskerne tør ikke bruge penge, deres tryghed er presset, og de har ikke meget tro på fremtiden. Den manglende indenlandske efterspørgsel holder håbet ude. ”Arbejderbevægelsen har gennem mere end et århundrede været grundstenen, når der skulle sikres håb og tro på fremtiden for almindelige…

 • Ny bog, ny politisk vision: DeltagerDanmark

  Pressemeddelelser ‐ 23. April 2013

  Centrum-venstre står midt i en politisk krise. Og samtidig er vores demokrati massivt udfordret af den økonomiske krise og det vedholdende bureaukrati. Friheden for den enkelte borger er reduceret og i stedet har højrefløjens markedsfundamentalisme domineret alt for længe. Det er tid til, at vi som borgere tilbageerobrer magten over vores liv. DeltagerDanmark er en nydebatbog, skrevet af folk fra og omkring Cevea, som sætter fokus på den demokratiske deltagelses udfordringer og muligheder,…

 • Trafikinvesteringer er vejen frem

  Pressemeddelelser ‐ 21. March 2013

  Regeringen er blevet enige med partierne i forligskredsen om en ny trafikaftale til 10 mia. kr. Med de nye investeringer tager regeringen et skridt i den rigtige retning, mener Tænketanken Cevea, som længe har efterlyst investeringer i den offentlige sektor. Regeringens nye trafikaftale, som blandt andet indbefatter en ny Storstrømsbro, en motorvej mellem Herning og Holstebro og nye investeringer i dansk infrastruktur, høster ros fra Tænketanken Cevea. "Et vigtigt skridt for Danmark. Stærkt,…

 • De store banker skal splittes op - ikke fredes

  Pressemeddelelser ‐ 18. March 2013

  Regeringen har udvalgt seks banker og finansielle institutter til SIFI-listen. De skærpede krav, som regeringen lægger op til, er et skridt på vejen, men på sigt er der behov for en decideret opsplitning af finanssektorens aktiviteter, mener direktør for Tænketanken Cevea, Kristian Weise. ”De store bankers vokseværk er en regulær trussel mod den økonomiske stabilitet i Danmark. Derfor er der helt klart behov for at skærpe kravene til den finansielle sektor, som regeringen lægger op til.…

 • Kommunernes overopsparing skal ud i samfundet

  Pressemeddelelser ‐ 8. March 2013

  I dag er det kommet frem, at kommunernes pengekasser ifølge nye nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er vokset med 38 procent, så de i dag har en kassebeholdning på 34 milliarder kroner. Her følger kommentarer fra Ceveas direktør, Kristian Weise, til tallene og historien: ”Vi er lige nu ved at overopspare os ned i et sort hul. Forbrugerne holder på pengene, virksomhederne sidder på kæmpe opsparinger, og selv kommunerne holder igen med at bruge de penge, som det ellers er…

 • Regeringen er på rette spor med store jernbane-investeringer

  Pressemeddelelser ‐ 1. March 2013

  Regeringen er på rette spor med store jernbane-investeringer Regeringens nye planer om en storstilet investering i elektrificering af jernbanerne er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det mener Tænketanken Cevea, som længe har efterlyst investeringer i den offentlige sektor, der kan få damp under vækstkedlerne i Danmark. Der er stor ros til regeringen fra centrumvenstre Tænketanken Cevea i kølvandet på statsministerens præsentation af en plan for nye milliardinvesteringer i…

 • Sats på investeringer fremfor skattenedsættelser

  Pressemeddelelser ‐ 26. February 2013

  Hermed følger kommentarer til regeringens vækstplan fra Tænketanken Cevea. ”Regeringen ser helt rigtigt, når den vil styrke den økonomiske vækst og genvinde de job, vi har tabt under krisen. Det er det vigtigste politiske spørgsmål i dag. Der er også flere gode initiativer i vækstplanen. Men planen ville have fungeret ligeså godt uden den nedsættelse af selskabsskatten, som er en del af den. Den er mest af alt en gave til de virksomheder, der i forvejen klarer sig godt”, siger…

 • Historien taler imod lavere selskabsskat – det gir ikke vækst og job

  Pressemeddelelser ‐ 25. February 2013

  Tænketanken Cevea advarer mod at tro, at lavere selskabsskat i sig selv vil føre til flere investeringer, højere vækst og flere job. Hermed følger kommentarer til rygterne om, at regeringen vil sænke selskabsskatten fra Ceveas direktør, Kristian Weise: ”Det er en myte, at lavere selskabsskat i sig selv skulle give mere vækst og skabe flere job. Det er muligvis resultatet i økonomernes regneark og modeller. Men i den virkelige verden viser historien noget helt andet: selskabsskatten er…

 • 12.000 akutjob ér en sejr - nu venter næste opgave!

  Pressemeddelelser ‐ 15. February 2013

  Regeringen er nået i mål med de 12.000 akutjob. Dermed er første del af opgaven afsluttet. Anden del må være initiativer, der kan understøtte jobskabelsen, ikke mindst flere offentlige investeringer mener Tænketanken Cevea. ”Det er en positiv nyhed, at regeringen indfrier sit erklærede mål om at sikre 12.000 akutjob. Det viser, at man kan få arbejdsgiverne – særligt dem i det offentlige – til at tage særlige hensyn til de ledige, der er hårdest ramt. Det er en videreudvikling…