Pressemeddelelser

 • Finansafgift vil stække kortsigtet spekulation

  Pressemeddelelser ‐ 15. February 2013

  EU’s finansskat, den såkaldte transaktionsafgift, er kommet på dagsorden igen. Mens den har politisk opbakning i 11 EU-lande og blandt enkelte partier i Danmark, tordner banker, pensionskasser og flere danske økonomer i mod den. Men den finansielle transaktionsskat er både god økonomi og god politik, vurderer Tænketanken Cevea. ”Dommedagsprofetierne omkring finansskatten holder ikke. Den vil ikke lede til jobtab, presse bankerne eller være en væsentlig omkostning for pensionskasserne.…

 • EU-henstilling er en falsk forhindring - økonomisk råderum skal bruges til offentlige investeringer

  Pressemeddelelser ‐ 28. January 2013

  Både regeringen og oppositionen gemmer sig bag EU-henstillingen, når de fastholder, at der ikke er flere penge til offentlige investeringer. Men en tættere gennemgang af de økonomiske nøgletal og beregninger fra Det Økonomiske Råd viser, at vi i forhold til henstillingen har et forventet råderum på 9 mia. kr. til at sætte gang i økonomien i 2013. Tænketanken Cevea mener, at de penge skal bruges til at bekæmpe det økonomiske dødvande. ”Det holder simpelthen ikke, når politikerne…

 • Lønnedgang er ikke en vinderstrategi for Danmark

  Pressemeddelelser ‐ 22. January 2013

  Kommentarer fra Ceveas direktør, Kristian Weise, til Niels Smedegaard Andersens udtalelse i dag om, at lavtlønnede danskere må gå ned i løn: ”Lønnedgang er dårlig strategi for et land som Danmark. Det kan være nødvendigt og fornuftigt på en enkelt arbejdsplads. Men for et samlet land vil det være et dårligt valg. Det er ikke en udviklings-, men en afviklingsstrategi.”, siger Kristian Weise og fortsætter: ”Timingen i Niels Smedegaard Andersens og andres kommentarer er noget mærkelig.…

 • Anette Vilhelmsen har en god pointe

  Pressemeddelelser ‐ 18. January 2013

  Kristian Weise, direktør for Tænketanken Cevea, kommenterer Anette Vilhelmsens udtalelser om, at dele af erhvervslivet og højrefløjen modarbejder regeringens krisepolitik: ”Jeg kan godt forstå Anette Vilhelmsens frustrationer. Man kan diskutere formen, men hun har en væsentlig pointe. For tiden er vi vidner til noget, der mest af alt minder om en kampagne fra højrefløjen og dele af erhvervslivet, som giver det indtryk, at vi står med valget mellem at blive et u-land eller at sænke løn,…

 • Nytårstale: Statsministeren skal give håb om en bedre fremtid

  Pressemeddelelser ‐ 3. January 2013

  Statsministerens Nytårstale skal pege fremad på en måde, som overbeviser om, at regeringen ikke kun tænker i langsigtede reformer, men også tager ansvar for danskernes hverdag på kort sigt. Danmark har grundlæggende en sund økonomi. Vi har en lav statsgæld, vi har overskud på betalingsbalancen, og vi har lavet en gennemgribende reformer. Og på det seneste har både Verdensbanken og investeringsbanken Goldman Sachs kåret Danmark som et godt sted at starte virksomhed i, og understreget,…

 • Gør op med krisepolitikken: afskaf det kommunale anlægsloft

  Pressemeddelelser ‐ 13. December 2012

  Den økonomiske redegørelse, som Magrethe Vestager præsenterer i dag, har dystre budskaber om en samlet negativ vækst på 0,4 pct. for 2012 og en vækst på kun 1,2 pct. af BNP i 2013. Her følger Ceveas direktør Kristian Weises kommentarer til redegørelsen. ”Det er for så vidt ikke overraskende, at væksten ser ud til at blive negativ næste år. Den stramme sparekurs, som har præget krisepolitikken ikke bare herhjemme, men i hele Europa, er gået over gevind. Selv IMF, Den Internationale…

 • Skolereformen forkæler privatskolerne

  Pressemeddelelser ‐ 7. December 2012

  Regeringens udspil til en ny skolereform indeholder mange nye og spændene tanker, som kan grundlægge ny en vej i dansk uddannelsespolitik. Men desværre har udspilet også en social slagside. Hvis man skruer op for tilskuddet til privatskolerne uden at skrue op for kravene, så skærpes den nuværende konkurrenceforvridningen mellem folkeskoler og privatskoler. Her følger uddybende kommentarer af Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen. ”Vi har et positivt syn på skolereformen i sin…

 • Bankdirektørernes lønninger tager himmelflugt i krisetid

  Pressemeddelelser ‐ 16. November 2012

  Det er ikke løntilbageholdenhed, der præger banksektorens direktionsgange. Det viser et nyt notat fra Cevea, som Jyllandsposten og en række andre medier omtaler i dag.

 • Adskil bankernes risikofyldte investeringer fra den almene bankvirksomhed

  Pressemeddelelser ‐ 11. October 2012

  En opsplitning af almen bankvirksomhed og investeringer i risikofyldte værdipapirer er netop, som det rapporteres i flere medier i dag, blevet foreslået af et ekspertpanel i EU. Tænketanken Cevea bakker op om idéen og håber at Kommissionen vil være lydhør. ”En såkaldt ’Glass Steagal-opdeling’, altså en opsplitning af bankernes normale aktiviteter og deres egen spekulation i risikofyldte værdipapirer, er et vigtigt skridt i retning af en bedre regulering af den finansielle sektor.…

 • Cevea-undersøgelse: Bankkunderne er også kritiske, politiske forbrugere

  Pressemeddelelser ‐ 2. October 2012

  Bankkunderne stiller sig i stigende grad kritisk an over for deres bank. Danskerne stiller højere krav til bankernes sociale ansvarlighed og ser mere kritisk på bankernes højrisikable investeringer. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Interresearch har lavet for Tænketanken Cevea. ”To tredjedele af danskerne er mere kritiske over for deres bank end de var for et år siden. En sund skepsis over for banksektoren er ved at sprede sig i den danske befolkning, og flere…