Pressemeddelelser

 • Dagpenge: Økonomerne fralægger sig svaret

  Pressemeddelelser ‐ 7. October 2014

  De økonomiske vismænd har med vismandsrapportens analyse af dagpengesystemet lagt ansvaret tilbage i politikernes hænder. Godt med en repolitisering af de store spørgsmål, mener Tænketanken Cevea. Den netop fremlagte vismandsrapport for efteråret 2014 byder denne gang, ud over den forventede konjunkturvurdering af dansk økonomi, på en analyse af det danske dagpengesystem. En af de klare konklusioner er, at der er brug for ændringer af det nuværende system. ”Vismændene har endnu…

 • Der er ikke meget fælles over folkeskolen

  Pressemeddelelser ‐ 4. October 2014

  Hvert sjette danske skolebarn går i dag i privatskole, viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea. Fortsætter udviklingen vil forældre til hvert femte barn have fravalgt folkeskolen til fordel for private skoler i 2023. Den fælles folkeskole er ved at falde fra hinanden, advarer tænketanken. Antallet af danske elever i private skoler har været stødt stigende de seneste år, viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea. Siden år 2000 er andelen af grundskoleelever i private uddannelsesinstitutioner…

 • Danskerne ønsker mere lighed mellem rig og fattig

  Pressemeddelelser ‐ 3. October 2014

  Danskerne er enige, når spørgsmålet kommer til ulighed. Otte ud af ti mener, at der burde være langt mere lige fordeling af formuerne mellem rig og fattig.

 • Venstres sundhed er for eliten

  Pressemeddelelser ‐ 11. September 2014

  Venstre overbød regeringen med 500 mio. kr. ekstra til sundhed i Danmark, da partiet mandag kom med sit bud på en ny finanslov. Den største forskel på de to udkast er imidlertid ikke beløbet, men derimod prioriteringen. Venstres sundhedsudspil har en klar social slagside. Under titlen ”Et sundt Danmark” har Venstre fremlagt partiets finanslovsforslag for 2015. Sundheden var i fokus hos partiet, der afsatte 1 milliard til sundhedsområdet, og dermed overbød Regeringens finanslovsudspil…

 • Den rigeste procent af danskerne har sat sig på formuen

  Pressemeddelelser ‐ 30. August 2014

  Den rigeste 1 procent af danskerne ejer næsten en tredjedel af den samlede nettoformueværdi. Det viser ny analyse fra Tænketanken Cevea, der derfor opfordrer politikerne til at se på beskatningen af arv og aktier.

 • FL15 varsler opgør med nedskæringspolitikken

  Pressemeddelelser ‐ 26. August 2014

  Cevea: Det er rigtigt af regeringen at gå til grænserne af EU's rammer for at lægge afstand til nulvækst og fokusere på velfærd og lighed. Regeringen tog i dag et vigtigt skridt væk fra en nulvækstspolitik, der ellers ville hæmme jobskabelse, vækst og velfærdsforbedringer. Et finanslovsbud, der lover vækst på 0,8 procent inklusiv en pulje til velfærdsforbedringer på 1,5 milliard kroner, er et skridt i den helt rigtige retning, mener Tænketanken Cevea. "Regeringen varsler opgør…

 • Et boost til den danske model og fællesskabet

  Pressemeddelelser ‐ 19. August 2014

  Ordnede forhold for arbejdstagerne styrker det danske arbejdsmarked. Derfor vil regeringens forslag til at hæve fradragsloftet for medlemsskabet af en fagforening være en fordel både for den enkelte lønmodtager og for Danmark som helhed. Regeringen har i dag meldt ud at en prioritet i finanslovsforhandlingerne bliver at fordoble fradragsloftet for medlemskab af en fagforening fra 3.000 kroner til 6.000 kroner. Tænketanken Cevea hilser forslaget velkomment, da det vil gøre det mere attraktivt…

 • Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes eget ansvar

  Pressemeddelelser ‐ 22. July 2014

  Én ud af fem artikler i danske aviser fremstiller i dag ledighed som den enkeltes eget ansvar. Den nyudgivne Cevea-rapport ”Framing af ledighed”, som i dag bringes i Jyllands-Posten, viser på baggrund af 1.020 avisartikler, at andelen af artikler, hvor ledighed overvejende omtales som selvforskyldt er mere end tredoblet siden 1993. I 1993 placerede medierne således overvejende ansvaret for ledigheden hos den enkelte i bare 7 pct. af artiklerne. I 2003 var andelen af artikler, hvor ledighed…

 • Cevea: Forhastet at lave politik på baggrund af topskatteanalyse

  Pressemeddelelser ‐ 22. July 2014

  Fint fagøkonomiske håndværk, men ikke noget man skal forhaste sig med at lave politik på baggrund af. Det mener Cevea om en artikel fra Claus Thustrup Kreiner, Jakob Roland Munch og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, der konkluderer, at en fjernelse af topskatten ikke vil give hul i statskassen. Børsen skriver i dag om artiklen, hvor det antages, at danskerne vil begynde at søge efter job med højere løn, hvis topskatten fjernes, og dermed vil de samlede indkomster stige. Økonom i…

 • Danmark skal investere mere i uddannelse og forskning

  Pressemeddelelser ‐ 27. June 2014

  Danmark skal være et vidensland i international topklasse. Det er politikere og erhvervslivet enige om. Alligevel viser ny en Cevea-analyse, som Ugebrevet A4 bringer, at vi investerer mindre i forskning og udvikling (R&D) end mange af vores nabolande. Selvom investeringerne i forskning og udvikling er steget gennem de sidste årtier, er de stagneret i kriseårene. Direktør i Cevea Kristian Weise siger: "Som samfund skal vi overleve på viden og godt arbejde. Derfor er det bekymrende, at Danmark…