Pressemeddelelser

 • Cevea: Reform med uddannelsesfokus trods højrefløjens modstand

  Pressemeddelelser ‐ 19. June 2014

  Regeringen, Venstre, DF og De Konservative fik onsdag aften forhandlet en beskæftigelsesreform på plads. Cevea glæder sig over, at regeringen fastholder den styrkede uddannelsesindsats og fokus på kompetenceløft til ledige, på trods af arbejdsgivernes hetz mod uddannelsesaktivering og opkvalificering. Direktør i Cevea Kristian Weise siger: "Regeringen har formået at få forhandlet en beskæftigelsesreform på plads, der sikrer et stærkt og effektivt beskæftigelsessystem, som hviler på…

 • Cevea: Danskerne føler sig politisk afkoblet

  Pressemeddelelser ‐ 14. June 2014

  Uddannelse giver politisk selvtillid. Højtuddannede oplever en markant højere evne til at deltage i politiske diskussioner, i forhold til de af danskerne, der bare har folkeskolens afgangseksamen med i bagagen. Men fælles for de to befolkningsgrupper er, at de føler politikerne ikke lytter nok til, hvad vælgerne mener. En ny analyse fra Cevea viser, at store dele af den danske befolkning føler sig politisk afkoblet. 80,7 pct. af danskerne er således uenige i, at de skulle have nogen…

 • Kommunal beskæftigelsesindsats er et lotteri

  Pressemeddelelser ‐ 10. June 2014

  I 2009 overtog kommunerne ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats. En ny analyse fra Cevea, som bringes i dagens Berlingske, viser, at der er massiv vilkårlighed i kommunernes indsats over for de ledige. Vilkårligheden ses både i selve indsatsen og dens effekter. En løsning på problemet er at give a-kasserne mulighed for at løse en større del af opgaven, hvilket kan sikre retning, større kvalitet og mere uafhængighed af postnummer. Ceveas analyse understereger massive forskelle kommunerne…

 • Cevea: For høje adgangskrav vil begrænse den sociale mobilitet

  Pressemeddelelser ‐ 2. June 2014

  I dag genoptages forhandlingerne om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, som er en del af erhvervsskoleforliget. Cevea mener, at begrænsede adgangskrav kan være fornuftige og bidrage til at minimere frafaldet. Men sættes adgangskravene for højt vil det have flere afledte negative konsekvenser og bidrage til at fastholde social arv.  Cevea analyse viser, at sættes karakterkravet eksempel til 6,5 vil en række gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland…

 • Cevea: Nu gælder det den hjemlige økonomi

  Pressemeddelelser ‐ 27. May 2014

  Cevea glæder sig over, at de økonomiske vismænd mener, at krisen er overkommet. Men understreger samtidig, at vi ikke skal glæde os for tidligt, og at fokus stadig bør være på offentlige investeringer og stærkere indenlandsk efterspørgsel.Direktør i Cevea Kristian Weise er overvejende positiv over for vismændenes anbefalinger, men advarer mod kun at regne med eksport som vækstmotor:“Det er positivt, at vismændene, på lige fod med Økonomi- og Indenrigsministeriet, vurderer, at krisen…

 • Cevea: Danskerne frygter velfærdsturisme, men er EU-solidariske

  Pressemeddelelser ‐ 26. May 2014

  I morgen går danskerne til Europa-Parlamentsvalg. Problematikkerne om velfærdsturisme og social dumping har fyldt i debatterne op til valget, og ikke uden grund. Analyse fra Cevea viser, at hele 55 pct. af danskerne frygter, at borgere fra andre EU-lande i fremtiden vil komme til Danmark udelukkende for at få del i velfærdsydelser. Samtidigt anskuer 58 pct. af danskerne EU-borgeres mulighed for velfærdsydelser i Danmark som en trussel mod vores velfærd. Analysechef i Cevea Jens Jonatan Steen…

 • Cevea: Kommunalt underforbrug sætter vækst under pres

  Pressemeddelelser ‐ 16. May 2014

  Danske kommuner brugte 315,3 mia. kr. i 2013; en stigning på 1 pct. i forhold til i 2012. Men samtidig har kommunerne skåret yderligere ned på både anlægs- og serviceudgifterne. I forhold til 2012 er de kommunale anlægsudgifter faldet med 4,8 pct., mens serviceudfgifter ligger 4,9 mia. kr. under det oprindelige budget. Det viser Danmarks Statistiks rapport 'Kommunale Regnskaber', som blev udgivet i går. Cevea mener, at der er brug for et opgør med kommunernes fortsatte underforbrug, som…

 • Cevea: Gode ingredienser i Vækstpakken

  Pressemeddelelser ‐ 8. May 2014

  Regeringens vækstpakke er overvejende positiv. Det er glædeligt, at fokus er på de små og mellemstore virksomheder, der skal agere Danmarks vækstmotor i de kommende år. For det spreder den økonomiske vækst og hjælper til, at de sociale goder når bredt ud i befolkningen, hvilket sikrer et Danmark, der kan vokse balanceret. < Regeringen har i dag fremlagt deres længe ventede vækstpakke 'Danmark helt ud af krisen'. Cevea er positive over for, at der nu eftertrykkeligt sættes fokus på…

 • Cevea: Reform flytter beskæftigelsesindsatsen tættere på virkeligheden

  Pressemeddelelser ‐ 30. April 2014

  Der er forår at ane i regeringens beskæftigelsesreform, som indeholder overvejende positive elementer. Uddannelses- og kompetenceløft til ledige, samt brugen af A-kassernes ressourcer og sektorspecifikke viden er gode ingredienser i opskriften på at få ledige tilbage i arbejde. Regeringen har i dag fremlagt deres længe ventede beskæftigelsesreform 'Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum'. Cevea er meget positive over for de nye toner i beskæftigelsesdebatten, hvor fokus er…

 • Nyt værk kortlægger socialdemokratisme

  Pressemeddelelser ‐ 9. April 2014

  I dag udgives bogen 'Socialdemokratiske Tænkere', som kortlægger den socialdemokratiske idehistorie med udgangspunkt i 17 store tænkere. Ceveas direktør Kristian Weise og Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen har hver bidraget med et kapitel til bogen. 'Socialdemokratiske Tænkere' udkommer i dag, den 9. april, på Informations Forlag. Værket består af 15 bidrag fra nogle af landets fremmeste samfundsforskere og intellektuelle om i alt 17 tænkere, som har haft størst indflydelse på Socialdemokratiets…