Pressemeddelelser

 • Ny analyse: Danmark i top-5 over ulige indkomstudviklinger i EU

  Pressemeddelelser ‐ 30. januar 2014

  De mest velstillede danskere har i perioden 2008 - 2012 opnået en årlig indkomststigning på 13.754 kroner, mens de fattigste til sammenligning har haft en tilbagegang i lønindkomsten på -1.077 kroner, når man korrigerer for stigningen i forbrugerpriser. Det viser en ny analyse, som Politiken omtaler i dag. Danmark har dermed én af de mest ulige indkomstudviklinger i hele EU, kun overgået af Spanien og lande i Østeuropa. Ceveas direktør Kristian Weise siger: "Analysen viser…

 • DONG-salg til Goldman Sachs kan koste staten dyrt

  Pressemeddelelser ‐ 29. januar 2014

  Jyllands Posten bringer i dag en artikel på baggrund af beregninger foretaget af Tænketanken Cevea, som viser, at handlen med Goldman Sachs kan vise sig særdeles lukrativ for investeringsbanken, men dyr for staten. Selv hvis DONG børsnoteres til en værdi, der er 50 procent højere end nu, vil det koste den danske stat op til 6,9 mia. kr. i faste udgifter og mistede gevinster sammenlignet med hvis staten havde beholdt sin ejerandel og selv investeret i selskabet. Beregningerne…

 • Cevea: Obama udviser den ansvarlighed, vores politikere mangler!

  Pressemeddelelser ‐ 29. januar 2014

  Præsident Obama erklærede i nattens tale til nationen, at mindstelønnen for offentligt ansatte stiger til 10 dollars i timen. Men faktisk kommer lønstigningen også til at omfatte alle privatansatte, som arbejder på kontrakt for staten. Dermed bør Obamas forslag også inspirere danske politikere til indføre lovkrav om sociale klausuler, mener Tænketanken Cevea. Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen, siger: "Obamas vigtigste pointe i talen var kampen mod den stigende ulighed…

 • Danskerne vil hellere arbejde end modtage offentlig forsørgelse

  Pressemeddelelser ‐ 3. januar 2014

  Det er kun for én ud af 200 danskere i den arbejdsdygtige alder, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det viser beregninger fra Tænketanken Cevea. Og tre ud af fem – for hvem det ifølge Finansministeriet ikke kan betale sig at arbejde – er alligevel i arbejde. Højrefløjen må stoppe mytedannelsen om de dovne danskere og frigøre sig fra deres ideologiske tunnelsyn, mener Cevea. 17.700 danskere er økonomisk set bedre tjent ved at vælge overførselsindkomst frem for arbejde,…

 • Ros til Thornings fokus på velfærd, tryghed og fællesskab

  Pressemeddelelser ‐ 2. januar 2014

  Statsministeren rammer plet, når hun i nytårstalen gør op med tanken om nulvækst i det offentlige, og i stedet minder os alle om, at en stærk velfærdsstat er afgørende for væksten. Men vi må samtidig ikke glemme dem, der står uden for arbejdsmarkedet, mener Tænketanken Cevea. Direktør i Cevea, Kristian Weise, siger: ”Statsministeren skal roses for at tage afstand fra nulvækst i det offentlige, og for meget klart at bakke op om den offentlige sektor og velfærden.…

 • Offentlige nedskæringer hæmmer væksten

  Pressemeddelelser ‐ 26. december 2013

  Den hårde nedskæringskurs i den offentlige sektor har bremset dansk økonomi og er en af årsagerne til den fortsat lave vækst som vi oplever herhjemme, viser ny analyse fra Tænketanken Cevea, som Politiken bringer i dag. Mens Sverige, Norge og Tyskland har oplevet stigende vækstkurver, har vi herhjemme haft store problemer med at få gang i de økonomiske hjul. Nu viser en analyse fra Cevea, at der både i Danmark og i vores nabolande er klar sammenhæng mellem udviklingen i den offentlige…

 • Produktivitetskommission bør overveje socialt taxameter

  Pressemeddelelser ‐ 17. december 2013

  Tirsdagens rapport fra Produktivitetskommissionen kritiserer det nuværende taxametersystem, fordi det fokuserer på kvantitet fremfor kvalitet og overser de sociale udfordringer. Tænketanken Cevea bakker op om kritikken og foreslår at indføre et socialt taxameter. Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen, udtaler: "Det nuværende taxametersystem favoriserer i alt for høj grad de uddannelsesinstitutioner, der har elever fra velstående eller uddannelsesstærke hjem. Jo længere…

 • Topmøde sætter fokus på stigende ulighed

  Pressemeddelelser ‐ 3. december 2013

  Tænketanken Cevea afholder i dag Ulighedens Topmøde – en konference, der for tredje år i træk sætter den oversete ulighed på dagsordenen. Samtidig kortlægger et nyt Danmarkskort uligheden i hele landet. Analysechef i Cevea, Jens Jonatan Steen, siger om topmødet: ”Ulighedens Topmøde er et sted, hvor ny viden og international inspiration møder hverdagens praktikere, og hvor konkrete løsninger på ulighedens udfordringer formes. Topmødet stiller de provokerende spørgsmål…

 • Danskerne: Ledighed er ikke selvforskyldt

  Pressemeddelelser ‐ 2. december 2013

  Otte ud af ti danskere mener, at folk på offentlig støtte ikke selv er skyld i deres problemer, men har brug for hjælp til at komme videre. Kun 10,5 procent er uenige. Det viser en ny undersøgelse fra Tænketanken Cevea. Analysechef i Cevea, Jens Jonatan Steen, udtaler: "Vores undersøgelse viser, at danskerne besidder en stærk fællesskabsfølelse og ikke betragter ledighed eller andre sociale problemer som et selvforskyldt fænomen. Dermed har højrefløjens fortælling om…

 • Ny analyse: Vestjylland frikendt - den rådne banan er en myte

  Pressemeddelelser ‐ 2. december 2013

  Det ellers stærkt udskældte Vestjylland klarer sig ganske imponerende, når det handler om ulighed inden for sundhed, beskæftigelse og demokratisk deltagelse. Omvendt er der problemer i både København og Odense. Det viser en ny undersøgelse fra Tænketanken Cevea, der har kortlagt uligheden i landets kommuner. Analysechef i Cevea, Jens Jonatan Steen, udtaler: "Vores mest overraskende resultatet på baggrund af Ulighedens Danmarkskort er helt klart, at tallene afliver myten…