Pressemeddelelser

 • Vismandsrapport: Fuld beskæftigelse skal være hovedprioritet

  Pressemeddelelser ‐ 8. oktober 2013

  De økonomiske vismænd anbefaler i dag, at regeringen stimulerer dansk økonomi med fem milliarder kroner. Tænketanken Cevea bakker op og opfordrer til øget fokus på jobskabelse. I deres halvårlige rapport konkluderer Det Økonomiske Råd i dag, at regeringen med fordel kan lempe finanspolitikken med op til fem milliarder kroner i 2014. Ceveas direktør Kristian Weise støtter op om rapportens konklusioner. ”Det er positivt, at de økonomiske vismænd dels kan se fremgang i horisonten,…

 • Erhvervsskolereform viser vejen - men fleksuddannelse skal være større

  Pressemeddelelser ‐ 2. oktober 2013

  Tænketanken Cevea roser regeringens udspil til en erhvervsskolereform, men stiller spørgsmålstegn ved kapaciteten på den nye fleksible ungdomsuddannelse. Analysechef i Cevea, Jens Jonatan Steen, har følgende kommentarer til regeringens reformudspil: "Regeringens forslag til erhvervsskolereformen er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det nye udspil indleder et ambitiøst opgør med ti års svigt og underprioritering af en livsnerve i det danske uddannelsessystem. Cevea støtter regeringens…

 • Brugerbetaling hos lægen rammer skævt

  Pressemeddelelser ‐ 27. september 2013

  Venstre lader igen danskerne i bunden af samfundet i stikken, når de i dag foreslår at indføre brugerbetaling på lægebesøg. Det mener analysechef i Tænketanken Cevea, Jens Jonatan Steen. "Øget brugerbetaling vil målrettet ramme de mennesker, som har færrest midler. Brugerbetaling betyder, at danskerne vil spørge sig selv, om det er pengene værd at gå til lægen? Og her må vi bare konstatere, at det særligt vil være samfundets svageste, som vil blive belastet af de økonomiske incitamenter…

 • Fortidens synder ramte SPD

  Pressemeddelelser ‐ 23. september 2013

  De tyske socialdemokrater gik frem, men måtte alligevel se konservative Mutti Merkel snuppe en stor valgsejr. Det er i høj grad sårene fra 00’ernes hårde arbejdsmarkedsreformer, der stadig ikke vil hele og derfor kaster mørke skygger over SPD, mener Tænketanken Cevea. Det er ti år siden, at de tyske socialdemokrater implementerede de berygtede Hartz-reformer, som først er blevet fremlagt som vejen til vækst, men dernæst også som vejen til social deroute, stigende ulighed og en ny underklasse…

 • Lyt til Rangvid - stop fastfrysning af ejendomsskatten

  Pressemeddelelser ‐ 18. september 2013

  Politikerne på Christiansborg bør tage Rangvid-udvalgets anbefalinger til sig og ophæve fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. Et bredt flertal i Folketinget ønsker en fortsat fastfrysning af ejendomsværdiskatten. Det er både skidt for ligheden og skadeligt for økonomien, mener Ceveas direktør Kristian Weise. ”Det er en stor fejltagelse, at politikerne allerede har udelukket at lytte til Rangvid-udvalgets anbefaling om at ændre ved ejendomsværdiskatten. Vi ved, at fastfrysningen af…

 • Cevea roser Rangvid-rapporten

  Pressemeddelelser ‐ 18. september 2013

  Cevea bakker op om de anbefalinger, som Rangvid-udvalget i dag har præsenteret. Tænketanken havde dog gerne set tiltag som f.eks. opsplitning af bankerne og en finansskat. Der skal stilles større krav til de risikofyldte banker. Sådan kan Rangvid-udvalgets 18 anbefalinger opsummeres helt kort. Og det høster ros fra Kristian Weise, direktør i Tænketanken Cevea: ”Det er godt for debatten om fremtidens finansielle sektor, at en så grundig og gennemarbejdet rapport klokkeklart bakker op…

 • Den danske model styrker erhvervslivet

  Pressemeddelelser ‐ 13. september 2013

  I en ny rapport kortlægger Tænketanken Cevea, hvad ’den danske model’ helt faktuelt bidrager med til Danmark og dansk erhvervsliv. Analysen konkluderer, at vores fleksible arbejdsmarked er en enorm gevinst for erhvervsliv, medarbejdere og samfundet som helhed.Læs hele rapporten herSiden Vejlegårdssagen for alvor tog fart sidste sommer har særligt højrefløjen kritiseret den danske model – ofte med misforståede eller decideret misvisende argumenter. Derfor har Cevea lavet en samlet, empirisk…

 • Gode intentioner i social 2020-plan – men glem ikke de almindelige danskere

  Pressemeddelelser ‐ 12. september 2013

  Regeringens sociale 2020-plan er en afgørende hensigtserklæring, men det er vigtigt, at socialindsatsen ikke kun drejer sig om de svageste grupper i Danmark, mener Ceveas direktør Kristian Weise. De sociale forhold skal også forbedres for de danskere, der ikke er udsatte, men eksempelvis kæmper for at klare hverdagen på et hårdt arbejdsmarked. ”Det er rigtig positivt, at regeringen ikke kun laver 2020-planer for økonomien, men nu også for det sociale område. Det er godt, at de viser,…

 • Venstre ved ikke, hvad de snakker om

  Pressemeddelelser ‐ 6. september 2013

  Tænketanken Cevea betvivler det saglige og faktuelle i Venstres finanslovsforslag, der satser entydigt på flere offentlige udbud og øget konkurrenceudsættelse, som vejen til vækst. Forslaget fokuserer alt for snævert på pris og konkurrence, mens diskussionen om kvalitet og serviceniveau er ikke-eksisterende. Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen: ”Venstres udspil bunder i en blind ideologisk tro på konkurrence. Deres forestilling er, at private aktører altid vil gøre…

 • Ekstrem ulighed mellem privatskolerne

  Pressemeddelelser ‐ 27. august 2013

  Privatskolerne får hvert år mere end fire milliarder kroner i statsstøtte, men nogle skoler løfter en markant større social opgave end andre. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea, som kalder på større omfordeling af statens milliardstøtte til de private skoler. Læs hele analysen her Der er enorm forskel på landets privatskoler, når det kommer til forældrebaggrund og uddannelsesparathed. Det viser en ny analyse ”Ekstrem ulighed mellem privatskolerne”, som…