Vi har brug for din hjælp til at skabe et bedre Danmark

"Vi har meget brug for analysekraft i centrum-venstre i Danmark. Markedet har sat sit præg både her og internationalt. Særligt finansmarkedet skal vi være opmærksomme på - da det er forudsætningen for, at vi kan stille en retning og et program foran os. Og dernæst kan handle."

- Poul Nyrup Rasmussen, fhv. Statsminister (S)

I Cevea forsøger vi at sætte turbo på idéudviklingen på centrum-venstre og samtidig gøre op med højrefløjens tankegods i medierne og den offentlige debat. Det er det arbejde, du er med til at støtte op om, hvis du melder dig selv, din forening eller din virksomhed ind i Cevea.

Vores arbejde er baseret på analyser, som basis for visionære, konstruktive løsninger og policy-forslag, vi giver videre til medier, beslutningstagere og politikere. Samtidig uddanner vi meningsdannere, velfærdsmedarbejdere og andre, som kan være med til at styrke et Danmark baseret på fællesskabet, en høj grad af lighed og den enkeltes frihed til at realisere deres potentiale.

Når du bliver medlem af Cevea sikrer du, at vi kan levere flere analyser, tage flere debatter med beslutningstagere og uddanne flere meningsdannere. Samtidig håber vi, du vil bringe den viden, vi producerer i spil, så vi sammen kan sikre en mere nuanceret samfundsdebat.

Bliv medlem

Bliv medlem af Tænketanken Cevea og tag del i udviklingen af de gode idéer i dag!

Som medlem af tænketanken Cevea får du stemmeret på Ceveas årsmøde, adgang til debatmøder med internationale topnavne, invitationer til konferencer, mulighed for at deltage i kurser, indsigt i de nyeste analyser og et stærkt netværk. Samtidig er du med til at fremme og udbrede Ceveas arbejde.

Giv et gavebeløb

Som privatperson eller organisation kan du/I støtte Cevea ved at give et enkelt gavebeløb eller oprette en fast overførsel. Ved at donére et gavebeløb kan du/I støtte arbejdet i Cevea med et beløb efter eget valg.

Bliv kollektivt medlem

Organisationer, foreninger, fonde, virksomheder, institutioner mv., som anerkender og støtter Ceveas formål, som tilslutter sig Ceveas vedtægter, og som betaler et årligt støttebeløb, kan være kollektive medlemmer af Cevea.

Som kollektivt medlem er I med til at støtte Ceveas arbejde med at lave analyser, uddanne ledere i fagbevægelsen og partierne, tage del i den offentlige debat samt udgive publikationer til brug for aktivister og intellektuelle i centrumvenstre bredt.

Bliv virksomheds sponsor

Cevea modtager ingen store offentlige tilskud, derfor er vi afhængige af de bidrag vi får fra virksomheder, foreninger og private, der deler vores mål om et Danmark baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Som virksomhedssponsor styrker du Ceveas muligheder for at lave analyser, udarbejder politiske forslag, uddanne meningsdannere og deltage i den offentlige debat med det mål at sikre et Danmark, hvor vi vinder sammen.

Nyhedsbrev

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Nyhedsbrev