Tag del i udviklingen af de gode idéer - støt Cevea

"Vores medlemmers arbejdsliv er under pres. Cevea giver dem en stemme som meningsdannere, sætter fokus på deres udfordringer via analyserne og bidrager med politik og visioner i kampen for et mere lige og retfærdigt Danmark. Danmark har brug for håb og handlemuligheder - Cevea leverer."

- Lizette Risgaard, formand, FH

Organisationer, foreninger, fonde, virksomheder, institutioner mv., som anerkender og støtter Ceveas formål, som tilslutter sig Ceveas vedtægter, og betaler et årligt støttebeløb, kan være kollektive medlemmer af Cevea.

Som kollektivt medlem er I med til at støtte Ceveas arbejde med at lave analyser, uddanne ledere i fagbevægelsen og partierne, tage del i den offentlige debat samt udgive publikationer til brug for aktivister og intellektuelle i centrum-venstre bredt.

Alle kollektive medlemmer får stemmeret på Ceveas årsmøde. 

For mere information, skriv til 

Som organisation har I også mulighed for at blive sponsor eller samarbejdspartner til et konkret projekt eller arrangement. Hør mere om mulighederne for at indgå partnerskaber eller sponsorater på telefon: 3312 6800 

Bliv kollektivt medlem ved at udfylde formularen nedenfor.